PAKS zapowiada zamknięcie oddziału w Nysie

0
1008


Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca zapowiadają zamknięcie pod koniec października 2016 roku oddziału chirurgii naczyniowej w Nysie. Jako powód spółka podaje brak zapłaty przez opolski oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia za procedury ratujące życie i zdrowie pacjentów.

„Uniemożliwia to prowadzenie bieżącej działalności i utrzymanie wysokiego standardu procedur sercowo-naczyniowych w tym oddziale” – oświadcza PAKS w komunikacie na swojej stronie internetowej. Podkreśla także,  iż „American Heart of Poland nigdy nie zamierzało i nie zamierza obciążać kosztami pacjentów za ich leczenie procedurami w ramach finansowania przez NFZ. Pacjenci natomiast mają prawo wiedzieć, że NFZ uchyla się od nałożonych na niego obowiązków zapewnienia osobom ubezpieczonym bezpłatnej opieki zdrowotnej i nie płaci za ich leczenie, choć opłacają oni składki”.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca to sieć ponad 20 wyspecjalizowanych oddziałów kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej, działających na terenie Polski, głównie w części południowej.

Założone w 2000 roku, z inicjatywy lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych, wchodzą w skład Grupy American Heart of Poland obejmującej swoim zasięgiem również jeden z największych kompleksów uzdrowiskowych w Europie – Uzdrowisko Ustroń.

Działalność PAKS koncentruje się wokół diagnostyki nieinwazyjnej, diagnostyki i leczenia związanych z inwazyjnymi procedurami kardiologicznymi, diagnostyki i leczeniu związanych z procedurami kardiochirurgii, diagnostyki i leczeniu chorób z zakresu chirurgii naczyniowej oraz rehabilitacji kardiologicznej.

Oddziały PAKS pełnią 24-godzinne dyżury dla chorych z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, w tym ostrego zawału serca. Tylko w 2015 roku w ośrodkach PAKS leczono około 56 tysięcy chorych.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca posiadają Centrum Badawczo-Rozwojowe, na które składa się nowoczesny oddział kardiochirurgii małoinwazyjnej i endoskopowej w Bielsku-Białej oraz pracownia doświadczalna w Kostkowicach. Dzięki unijnym środkom z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z puli na wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w wysokości 18 mln zł, w Centrum prowadzone są badania nad leczeniem wad zastawkowych serca, niewydolności serca oraz w zakresie zaburzeń krzepnięcia i leczenia.