PCA: obligacje spółki na Catalyst

0
833

Zarząd PCZ S.A. poinformował o uchwale zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dotyczącej wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 10.690 obligacji na okaziciela serii D spółki o wartości nominalnej tysiąc złotych każda.

Poza tym zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 10.690 obligacji na okaziciela serii D spółki PCZ S.A. o łącznej wartości nominalnej 10.690.000 zł (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).

Obligacje serii D będą notowane na rynku ASO prowadzonym przez GPW (ASO GPW) i BondSpot (ASO BS). Spółka złożyła wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii D na 10 czerwca 2013 r.

Spółka PCZ S.A. wraz 9 spółkami handlowymi tworzy grupę kapitałową (Polski Holding Medyczny PCZ, Grupa PCZ). Holding posiada 17 przedsiębiorstw leczniczych, w tym 4 szpitale, 4 sanatoria, 6 przychodni, pogotowie ratunkowe i laboratorium diagnostyczne. Grupa PCZ jako pierwsza w Polsce świadczy usługi medyczne praktycznie w pełnym zakresie (z wyłączeniem kardiochirurgii i kardiologii inwazyjnej). Z usług świadczonych przez Grupę PCZ korzysta blisko 400 tys. pacjentów rocznie.

Grupa PCZ osiągnęła w roku 2012 przychody w wysokości 66,7 mln zł. Były one wyższe o 12 procent w stosunku do przychodów osiągniętych rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 7,9 mln zł.