PCM: nowe komercyjne poradnie specjalistyczne

0
850


Prudnickie Centrum Medyczne rozszerzyło działalność o nowe konsultacje specjalistyczne. W placówce działają nowe poradnie: diabetologiczna i endokrynologiczna. Usługi poradni są komercyjne. Koszt konsultacji to 100 zł.

Prudnickie Centrum Medyczne oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kontrakt placówki na rok 2014 ma wartość prawie 19 mln zł. Środki te są przeznaczone na leczenie szpitalne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz profilaktyczne programy zdrowotne.

Centrum oferuje usługi w szpitalu powiatowym w Prudniku posiadającym oddziały: wewnętrzny z pododdziałem neurologicznym, ginekologiczno-położniczy, chirurgiczny, pediatryczny, pododdział noworodków oraz w poradniach specjalistycznych. Centrum oferuje także usługi w zakresie ratownictwa medycznego. Prowadzi pracownie diagnostyczne: tomografii komputerowej, mammografii, USG, EKG i badań wysiłkowych, a także RTG i endoskopii. Prowadzi Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Głogówku oraz Dom Opieki Spokojna Przystań, posiadający łóżka w Prudniku i w Głogówku.

Prudnickie Centrum Medyczne S.A. prowadzi działalność medyczną jako spółka od 2004 roku. Udziałowcami spółki są: starostwo powiatowe w Prudniku, które posiada dwie trzecie udziałów, oraz spółka Optima Medycyna S.A. S. Prudnika.

Kilka miesięcy temu Prudnickie Centrum Medyczne zawiadomiło o planach emisji akcji spółki. Prowadzone są rozmowy z potencjalnym inwestorem, zainteresowanym objęciem tych akcji. Poszukiwanie inwestora jest związane z koniecznością pozyskania kapitału na inwestycje niezbędne w celu dostosowania placówki do wymogów, które będą obowiązywały szpitale od 2016 roku.