PCZ: 15 mln zł przychodów w II kwartale 2012

0
883


Skonsolidowane przychody PCZ S.A. w drugim kwartale 2012 roku wyniosły 15 339 800,19 zł. Narastająco od 1 stycznia do 30 czerwca wartość przychodów Grupy wyniosła 36 796 056,04 zł. Przychody za II kwartał 2012 są niższe od tych notowanych w II kwartale roku 2011, przychody narastające do 30 czerwca 2012 wyższe niż rok wcześniej.

Zysk netto Grupy wyniósł w II kwartale 2012 roku 1 136 152,69 zł i był niższy od ubiegłorocznego, kiedy to osiągnął wartość 3 193 687,75 zł. Zysk netto narastająco za I półrocze wyniósł w tym roku 9 052 576,78 zł (rok wcześniej było to 4 916 074,86 zł.

Zarząd spółki poinformował,  że spadek przychodów w II kwartale 2012 roku w stosunku do II kwartału 2011 roku wynika z faktu wcześniejszego niż w 2011 roku zafakturowania kontraktów i ujęcia ich w przychodach I kwartału 2012 roku. Równocześnie znaczna część kosztów związana z obsługą tych kontraktów wystąpiły w II kwartale 2012 roku, co wpłynęło na spadek poszczególnych pozycji wyniku finansowego w II kwartale 2012 roku w stosunku do wyniku z II kwartału 2011roku.

W ujęciu narastającym od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 roku, spółka osiągnęła wzrost zysku na sprzedaży o 48%, na działalności operacyjnej o 85%, zysku netto oraz brutto o 84% w stosunku do analogicznego okresu 2011 r. Wzrost poszczególnych pozycji wynikowych pierwszego półrocza 2012 roku jest efektem realizacji przyjętej strategii rozwoju. Strategia ta zakłada sukcesywne wzmacnianie pozycji na rynku zdrowia ludzkiego zarówno poprzez wzrost organiczny polegający na poszerzaniu palety sprzedawanych usług i produktów jak i poprzez akwizycje polegające na zakupie firm medycznych i farmaceutycznych oraz przejmowaniu jednostek samorządowych.

Polski Holding Medyczny PCZ (Grupa PCZ) składa się z 10 podmiotów. Są to:  PCZ S.A.,
Polska Centrala Zaopatrzenia CEFARMED Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Środa Śląska Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Ząbkowice Śląskie Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Brzeg Skarbimierz Sp. z o.o., PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o., PCZ Polskie Uzdrowisko Krynica Morska Sp. z o.o., PCZ Polskie Pogotowie Ratunkowe Sp. z o.o.,
PCZ Polska Kasa Chorych SA,

Polski Holding Medyczny PCZ (Grupa PCZ SA) posiada w sektorze usług medycznych 15 przedsiębiorstw leczniczych, w tym 4 szpitale, 4 sanatoria, 6 przychodni, pogotowie ratunkowe, laboratorium diagnostyczne oraz świadczy usługi dla 400 000 pacjentów rocznie.