PCZ: 68 mln zł przychodu w roku 2012

0
778


Grupa PCZ osiągnęła w roku 2012 przychody w wysokości 66,7 mln zł. Były one wyższe o 12 procent w stosunku do przychodów osiągniętych rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto utrzymał się w roku 2012 na poziomie zbliżonym do wyniku roku 2011 i wyniósł 7,9 mln zł.

Przychód jednostkowy osiągnięty przez PCZ S.A., dominującą spółkę w Grupie, wyniósł w roku 2012 ponad 26,8  mln zł, co stanowi wzrost o 28 procent w stosunku do roku poprzedniego. Jednostkowy zysk netto wzrósł o 35 procent i wyniósł ponad 11,7 mln zł.

Grupa prowadziła w roku 2012 szereg inwestycji. Po zakupie Uzdrowiska w Przerzeczynie Zdroju, zmodernizowane zostały sanatoria Akacja i Forsycja. Rozpoczęto również prace remontowe w Sanatorium Buk oraz w obiekcie Pijalni Wody Mineralnej. Rozpoczęte zostały także prace przygotowawcze w związku z budową Szpitala Uzdrowiskowego Platan, który podwoi bazę lokalową uzdrowiska i rozszerzy zakres wykonywanych świadczeń między innymi o rehabilitację kardiologiczną i ogólnoustrojową oraz dializoterapię. Spółka uzyskała także, istotne dla pełnego wykorzystania właściwości mikroklimatu i naturalnie występujących radoczynno-siarczkowych wód leczniczych na terenie uzdrowiska, przedłużenie na kolejne 30 lat koncesji na ich wydobywanie z przeznaczeniem do zabiegów leczniczych oraz do celów rozlewniczych.

W Środzie Śląskiej, w której działalność prowadzi Polskie Centrum Zdrowia Środa Śląska, obiekt szpitalny wzbogacił się o przychodnię specjalistyczną, gdzie pacjenci mogą korzystać między innymi ze świadczeń stomatologicznych i rehabilitacyjnych, zarówno bezpłatnie w oparciu o powszechny system ubezpieczeń zdrowotnych, jak i na zasadach komercyjnych. Uruchomiono kolejną, trzecią aptekę pod marką PCZ Polska Apteka. Remont i modernizację prowadzono również w głównym obiekcie czyli w budynku szpitala specjalistycznego, którego właścicielem spółka została w grudniu 2012 roku.

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Polskiego Holdingu Medycznego PCZ i prowadzeniem kompleksowej, zintegrowanej działalności na rynku zdrowia, spółka podjęła kroki w celu uruchomienia dystrybucji farmaceutycznej, będącej uzupełnieniem dla działalności usługowej. Oferta Polskiej Centrali Zaopatrzenia CeFarMed, skierowana do szpitali, przychodni i aptek, prowadzona będzie w obiekcie na terenie dzielnicy Wrocław Psie Pole, gdzie docelowo powstanie również kolejna przychodnia specjalistyczna i kolejna, czwarta apteka.

Spółka przeprowadziła dwie oferty obligacji, w tym jedną w trybie oferty publicznej, na łączną kwotę 21 mln zł. Obligacje serii B i C zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst, na platformach prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych i BondSpot. Obecnie wartość nominalna jednej akcji PCZ S.A. wynosi 10,00 zł.