PCZ: czterokrotny wzrost zysków w roku 2013

0
738


Grupa PCZ uzyskała w roku 2013 przychody netto ze sprzedaży o wartości 73 584 573,99 zł. Było to więcej o ponad 10 procent niż w roku 2012, kiedy to przychody Grupy miały wartość 66 781 557,44 zł. Zysk netto osiągnięty w roku 2013 przez PCZ wyniósł 36 387 221,51 zł i wzrósł ponad czterokrotnie w stosunku do roku 2012, kiedy to miał wartość – 7 909 824,30 zł.

Wydarzeniem, które będzie miało kluczowy wpływ na zwiększenie sprzedaży i zwiększenie efektów synergii w Holdingu PCZ było uzyskanie latem 2013 roku zezwoleń Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi i psychotropowymi. – Chociaż uzyskanie zezwoleń nastąpiło później, niż oczekiwaliśmy, hurtownia farmaceutyczna, prowadzona przez Polską Centralę Zaopatrzenia CeFarMed Sp. z o.o. zaopatruje zarówno szpitale, przychodnie, sanatoria i apteki należące do Holdingu PCZ, jak i zewnętrzne – napisał w liście dołączonym do sprawozdania finansowego prezes zarządu spółki PCZ S.A. Romuald Ściborski.

Prezes poinformował też, ze Grupa stale zwiększa skalę i zakres działalności sanatoryjno-uzdrowiskowej w położonym kilkadziesiąt kilometrów od Wrocławia Przerzeczynie Zdroju. – Pełne wykorzystanie właściwości mikroklimatu i naturalnie występujących radoczynno-siarczkowych wód leczniczych na jego terenie należy do głównych zadań strategicznych, jakie postawiliśmy przed Holdingiem PCZ. Z tym większą satysfakcją przyjęliśmy wsparcie naszych starań w drodze dofinansowania projektu budowy Szpitala Uzdrowiskowego Platan w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – napisał prezes Ściborski.

Umowa w tej sprawie została zawarta we wrześniu 2013 roku. Dzięki budowie szpitala działalność uzdrowiska zostanie poszerzona o rehabilitację kardiologiczną i ogólnoustrojową, wymagające całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w warunkach stacjonarnych.

W sierpniu 2013 roku po generalnym remoncie został otwarty oddział pediatryczny w Szpitalu Specjalistycznym w Środzie Śląskiej, prowadzonym przez Polskie Centrum Zdrowia Środa Śląska Sp. z o.o.
W grudniu 2013 roku do jednostek Holdingu PCZ dołączyło Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze Sp. z o.o., prowadzące szpital i przychodnię specjalistyczną,

PCZ S.A. wraz 10 spółkami zależnymi tworzy grupę kapitałową (Polski Holding Medyczny PCZ, Grupa PCZ).

Polski Holding Medyczny PCZ posiada w sektorze usług medycznych 20 przedsiębiorstw leczniczych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, w tym 5 szpitali, 4 sanatoria, 7 przychodni, pogotowie ratunkowe i laboratorium diagnostyczne. Grupa PCZ prowadzi hurtownię farmaceutyczną i hurtownię medyczną oraz kancelarię brokerską w zakresie ubezpieczeń. Grupa jako pierwsza w Polsce świadczy usługi medyczne praktycznie w pełnym zakresie (z wyłączeniem kardiochirurgii i kardiologii inwazyjnej). Z usług świadczonych przez Grupę PCZ korzysta około 450 tysięcy pacjentów rocznie.

Plany rozwojowe na rok 2014 związane z realizacją przyjętej strategii Polskiego Holdingu Medycznego PCZ obejmują rozwój hurtowni farmaceutycznej CeFarMed, budowę szpitala uzdrowiskowego „Platan” w Przerzeczynie Zdroju, zakończenie modernizacji sanatorium „Buk” w Przerzeczynie Zdroju oraz przejęcie przynajmniej jednego podmiotu medycznego w regionie południowo-zachodniej Polski.