PCZ: dofinansowanie budowy szpitala uzdrowiskowego

0
775


Spółka zależna PCZ S.A. – PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. zawarła umowę z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą dotyczącą dofinasowania projektu budowy szpitala uzdrowiskowego Platan I w uzdrowisku Przerzeczyn Zdrój. Wartość projektu wynosi 8 252 294,92 zł,  a całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych – 6 496 612, 47 zł.

Dofinansowanie wyniesie 2 597 995,33 zł i stanowi nie więcej niż 39,99 procent kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Zakończenie realizacji inwestycji ustalono na 31 grudnia 2014 roku. Umowa została zawarta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Budowa szpitala uzdrowiskowego Platan I w uzdrowisku Przerzeczyn Zdrój, zgodnie ze strategią spółki PCZ, jest pierwszym etapem rozbudowy istniejącego i funkcjonującego zespołu sanatoriów, zakładu przyrodoleczniczego i przychodni uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska. Dzięki realizacji projektu działalność uzdrowiska zostanie poszerzona o rehabilitację kardiologiczną i ogólnoustrojową, wymagające całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w warunkach stacjonarnych.

Polski Holding Medyczny PCZ (Grupa PCZ) składa się z 10 podmiotów. Są to:  PCZ S.A., Polska Centrala Zaopatrzenia CEFARMED Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Środa Śląska Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Ząbkowice Śląskie Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Brzeg Skarbimierz Sp. z o.o., PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o., PCZ Polskie Uzdrowisko Krynica Morska Sp. z o.o., PCZ Polskie Pogotowie Ratunkowe Sp. z o.o., PCZ Polska Kasa Chorych SA.

Holding posiada w sektorze usług medycznych 17 przedsiębiorstw leczniczych, w tym 4 szpitale, 4 sanatoria, 6 przychodni, pogotowie ratunkowe oraz laboratorium diagnostyczne. Świadczy usługi dla 400 000 pacjentów rocznie.