PCZ: dzierżawa nieruchomości na hurtownię, przychodnię i aptekę

0
947


PCZ S.A. zawarła umowę dzierżawy nieruchomości gruntowej oraz stojącego na niej budynku, znajdującej się we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 70A. Na dzierżawionym terenie spółka będzie prowadziła działalność medyczną i farmaceutyczną.

Umowa dzierżawy została zawarta do 31 grudnia 2040 roku. PCZ planuje w najbliższym czasie uruchomienie na tym terenie hurtowni farmaceutycznej oraz po przeprowadzeniu niezbędnych prac dostosowawczych – przychodnię specjalistyczną wraz z apteką. Nieruchomość ta dotychczas była wykorzystywana przez do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej przez inny podmiot.

Zawarcie umowy oraz przyszłe uruchomienie hurtowni farmaceutycznej, przychodni specjalistycznej i apteki, stanowi realizację przyjętej przez spółkę oraz Polski Holding Medyczny PCZ strategii świadczenia kompleksowych usług medycznych i działalności w zakresie dystrybucji i sprzedaży leków i produktów medycznych.

Polski Holding Medyczny PCZ (Grupa PCZ) składa się z 10 podmiotów. Są to:  PCZ S.A., Polska Centrala Zaopatrzenia CEFARMED Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Środa Śląska Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Ząbkowice Śląskie Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Brzeg Skarbimierz Sp. z o.o., PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o., PCZ Polskie Uzdrowisko Krynica Morska Sp. z o.o., PCZ Polskie Pogotowie Ratunkowe Sp. z o.o., PCZ Polska Kasa Chorych SA.

Holding posiada w sektorze usług medycznych 17 przedsiębiorstw leczniczych, w tym 4 szpitale, 4 sanatoria, 6 przychodni, pogotowie ratunkowe oraz laboratorium diagnostyczne. Świadczy usługi dla 400 000 pacjentów rocznie.