PCZ: negocjacje w sprawie szpitala w Górze

0
860


Spółka PCZ została zakwalifikowana do dalszego etapu negocjacji dotyczących nabycia udziałów Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze Sp. z o.o. (województwo dolnośląskie) Rekomendacja wyłączności dla oferty PCZ obejmuje termin do końca października 2013 roku.

Powiat górowski zaoferował do sprzedaży 20 759 udziałów spółki o wartości nominalnej 500 zł każdy. Cena wywoławcza zakupu wynosi 10 379 500 zł.

Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze prowadzi oddziały szpitalne oraz poradnie specjalistyczne i podstawowej opieki zdrowotnej. Kontrakt Centrum z Narodowym Funduszem Zdrowia zawarty na rok 2013 ma wartość 14 350 290,80 zł. Środki te finansują leczenie szpitalne w zakresie chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, neonatologii, położnictwa i ginekologii oraz chirurgii ogólnej, a także ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień.

Spółka PCZ S.A. wraz 9 spółkami handlowymi tworzy grupę kapitałową (Polski Holding Medyczny PCZ, Grupa PCZ). Holding posiada 17 przedsiębiorstw leczniczych, w tym 4 szpitale, 4 sanatoria, 6 przychodni, pogotowie ratunkowe i laboratorium diagnostyczne. Grupa PCZ jako pierwsza w Polsce świadczy usługi medyczne praktycznie w pełnym zakresie (z wyłączeniem kardiochirurgii i kardiologii inwazyjnej). Z usług świadczonych przez Grupę PCZ korzysta blisko 400 tys. pacjentów rocznie.

Grupa PCZ osiągnęła w roku 2012 przychody w wysokości 66,7 mln zł. Były one wyższe o 12 procent w stosunku do przychodów osiągniętych rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 7,9 mln zł.