PCZ: negocjacje w sprawie zakup Zespołu Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze

0
720


PCZ S.A. prowadzi negocjacje z zarządem województwa opolskiego w sprawie nabycia udziałów spółki Zespół Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. w Suchym Borze. Spółka należy w 100 procentach do samorządu województwa.

Zespół ośrodków funkcjonuje w formie spółki od 2004 roku W skład zespołu wchodzą: Opolski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ORDIM w Suchym Borze oraz   Ośrodek Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Dróg Oddechowych dla Dzieci w Jarnołtówku.

Ośrodki oferuję usługi finansowane przez NFZ i PFRON (usługi ambulatoryjne, rehabilitację dzienną, turnusy) oraz oferty komercyjne. Wartość kontraktu z NFZ zawartego przez Zespół Ośrodków na rok 2014 ma wartość 1 315 375,05 zł.

PCZ S.A. wraz 10 spółkami zależnymi tworzy grupę kapitałową (Polski Holding Medyczny PCZ, Grupa PCZ).
Polski Holding Medyczny PCZ posiada w sektorze usług medycznych 20 przedsiębiorstw leczniczych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, w tym 5 szpitali, 4 sanatoria, 7 przychodni, pogotowie ratunkowe i laboratorium diagnostyczne.

Grupa PCZ prowadzi hurtownię farmaceutyczną i hurtownię medyczną oraz kancelarię brokerską w zakresie ubezpieczeń. Grupa jako pierwsza w Polsce świadczy usługi medyczne praktycznie w pełnym zakresie (z wyłączeniem kardiochirurgii i kardiologii inwazyjnej). Z usług świadczonych przez Grupę PCZ korzysta około 450 tysięcy pacjentów rocznie.