PCZ otrzymał zezwolenie na działalność brokerską

0
754


Spółka PCZ S.A. otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń. Zezwolenie zostało udzielone spółce PCZ Polska Kasa Chorych S.A., będącej spółką zależną PCZ S.A.

PCZ Polska Kasa Chorych S.A. będzie prowadzić działalność brokerską na rzecz szpitali, przychodni i aptek w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz na rzecz pacjentów – osób fizycznych w zakresie ubezpieczeń finansujących świadczenia opieki zdrowotnej.

Uzyskanie przez PCZ Polską Kasę Chorych S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń stanowi kolejny krok na drodze realizacji strategii synergii i jakościowej koncentracji pionowej działalności Polskiego Holdingu Medycznego PCZ (Grupa PCZ). Strategia Grupy PCZ zakłada szeroką, komplementarną i zintegrowaną ofertę na rynku zdrowia ludzkiego, obejmującą w szczególności świadczenie wszelkich usług oraz dostarczanie produktów związanych ze zdrowiem ludzkim dla pacjentów, przedsiębiorstw leczniczych i aptek.

Polski Holding Medyczny PCZ składa się z 11 podmiotów, prowadzących 20 przedsiębiorstw leczniczych, w tym 5 szpitali, 4 sanatoriów, 7 przychodni, pogotowie ratunkowe, laboratorium diagnostyczne, 3 apteki oraz hurtownię medyczną. Grupa świadczy pełen zakres usług medycznych dla 450 000 pacjentów rocznie.

Funkcję zarządczą i właścicielską pełni PCZ S.A., która promuje kilka marek handlowych: PCZ Polski Instytut Medyczny świadcząca usługi medyczne w szczególności w zakresie badań klinicznych i naukowych oraz diagnostyki laboratoryjnej, PCZ Polska Apteka prowadząca działalność w zakresie obrotu lekami, materiałami medycznymi oraz środkami pochodnymi. PCZ Polski Serwis Medyczny świadczy usługi outsourcingowe i cosourcingowe o charakterze paramedycznym, a także projektuje i produkuje meble do placówek medycznych oraz aptek. Prowadzi również działalność w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami o charakterze ogólnym i medycznym.