PCZ: otwarcie odremontowanego oddziału w Środzie Śląskiej

0
879


Na początku sierpnia 2013 roku po generalnym remoncie został otwarty Oddział Pediatryczny w Szpitalu Specjalistycznym w Środzie Śląskiej, prowadzonym przez Polskie Centrum Zdrowia Środa śląska Sp. z o.o., należące do Polskiego Holdingu Medycznego PCZ. 

Wszystkie pomieszczenia nowo otwartego Oddziału zostały wykonane i wyposażone w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność  leczniczą, wydanym na podstawie ustawy o działalności leczniczej. Rozporządzenie to określa wyższe wymogi organizacji szpitali, po części wynikające ze standardów Unii Europejskiej.
Na Oddziale wyodrębniono pomieszczenia dla dzieci młodszych oraz izolatkę. Do pomieszczeń tych (zgodnie z wymaganiami) wchodzi się przez śluzę umywalkowo-fartuchową. Przeszklone ściany pomiędzy pokojami a dyżurką pielęgniarską zapewniają stałą obserwację i bezpieczeństwo przebywających tam dzieci. Dodatkowym elementem podnoszącym bezpieczeństwo małych pacjentów i umożliwiającym szybką reakcję personelu medycznego na zdarzenia, jest nowoczesny system przywoławczy, w który wyposażony został Oddział. Ponadto nowa Pediatria posiada pokój diagnostyczno- zabiegowy oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W Oddziale zapewniono także potrzebny i pożądany specjalny pokój dla rodziców małych pacjentów wraz z dodatkowymi łóżkami i łazienką.

– Pobyt w szpitalu to nigdy nie są wakacje. Pamiętając o tym, staraliśmy się nie tylko zapewnić standardy zgodne z aktualnymi przepisami i współczesnością, ale też maksymalnie wspierać naszych małych pacjentów w powrocie do zdrowia za pomocą innych przyjaznych elementów, takich jak kolorystyka wnętrz czy wykorzystanie bajkowych motywów na ścianach i podłogach. Przymusowe oderwanie od codzienności powinny tez nieco łagodzić telewizory, na których będzie można odtwarzać filmy z własnej lub szpitalnej biblioteki –  powiedziała  Beata Gałązkowska- Wiceprezes Polskiego Centrum Zdrowia Środa Śląska. – Cieszymy się, że nasi mali pacjenci będą już korzystać z nowoczesnej, estetycznej infrastruktury. W dalszym ciągu najważniejsza jednak pozostanie profesjonalna i życzliwa opieka lekarska i pielęgniarska – dodała.

Działalność lecznicza dawnego Szpitala Powiatowego w Środzie Śląskiej została przejęta w 2010 roku przez Polski Holding Medyczny PCZ na drodze nabycia 100 procent udziałów w spółce Średzkie Centrum Medyczne w Środzie Śląskiej Sp. z o.o. Pod koniec 2012 roku PCZ S.A. zakupił od powiatu średzkiego budynek szpitala. Ułatwiło to inwestorowi dokonywanie bezpośrednich inwestycji i modernizacji infrastruktury szpitala.

Dzięki modernizacji szpitala i przychodni poza wcześniej prowadzoną działalnością uruchomiono izbę przyjęć, nowe poradnie specjalistyczne, w tym poradnię rehabilitacji i stomatologii oraz aptekę.