PCZ ponownie zainteresowane uzdrowiskiem Szczawno-Jedlina

0
1052

PCZ S.A. z Wrocławia ponownie złożył ofertę udziału w negocjacjach dotyczących sprzedaży udziałów uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A. Drugim oferentem jest KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych reprezentowany przez KGHM TFI S.A.

Zaproszenie do udziału w negocjacjach Ministerstwo Skarbu Państwa opublikowało 20 lutego 2012. Do nabycia jest oferowanych 1.179.500 akcji stanowiących 92,15 procent kapitału zakładowego spółki Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.

Nie jest to pierwsza próba sprzedaży udziałów tego uzdrowiska. W roku 2010 na pierwsze ogłoszenie w tej sprawie wpłynęła jedna oferta – spółki EMC Instytut Medyczny, jednak nie doszło do podpisania umowy z tą spółką. Na ponowne ogłoszenie odpowiedziało 6 oferentów. Do dalszego etapu dopuszczono PCZ S.A. oraz KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Jednak proces prywatyzacji również nie został zakończony.

Przedmiotem działalności spółki Uzdrowisko Szczawno-Jedlina są usługi uzdrowiskowe oraz produkcja i sprzedaż wody mineralnej. Uzdrowisko dysponuje ponad 900 miejscami noclegowymi w dziesięciu obiektach. Roczne przychody spółki wynoszą około 30 mln zł. Co roku uzdrowisko sprzedaje ponad 300 tysięcy noclegów, a odwiedza je ponad 15000 osób, zarówno z kraju jak i z zagranicy. Uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu chorób układu oddechowego, pokarmowego, moczowego oraz narządu ruchu.

Polski Holding Medyczny PCZ składa się z 11 podmiotów. Posiada 5 NZOZ-ów, w tym 4 szpitale, 4 sanatoria, 6 przychodni, pogotowie ratunkowe, laboratorium diagnostyczne oraz świadczy usługi dla 350 000 pacjentów rocznie. Funkcję zarządczą i właścicielską pełni PCZ S.A., która promuje kilka marek handlowych, jedną z nich jest PCZ Polskie Uzdrowisko. PCZ kupił w lipcu 2011 roku Uzdrowisko Przerzeczyn za 3,3 mln zł.