PCZ: prognozuje 33 mln zł zysku w roku 2013

0
914


Spółka PCZ S.A.  poinformowała o korekcie prognozy wyników finansowych za rok 2013. Po korekcie przewidywana wielkość przychodów spółki PCZ S.A. ma wynieść 30,9 mln zł, a nie jak szacowano początkowo – 42,9 mln zł.

Dla grupy kapitałowej PCZ korekcie podlega prognoza zysku na rok 2013. Opublikowana wcześniej prognoza skonsolidowanego zysku netto Grupy PCZ wynosiła 13 mln zł. Po korekcie szacowany skonsolidowany zysk netto za 2013 jest prognozowany na 33 mln zł.

Grupa PCZ osiągnęła w roku 2012 przychody w wysokości 66,7 mln zł. Były one wyższe o 12 procent w stosunku do przychodów osiągniętych rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto utrzymał się w roku 2012 na poziomie zbliżonym do wyniku roku 2011 i wyniósł 7,9 mln zł.