PCZ: publiczna emisja obligacji o wartości do 50 mln zł

0
213


Spółka PCZ S.A rozpoczęła ofertę publicznej obligacji serii E o wartości do 50 mln zł. Przedmiotem oferty jest do 50 000 trzyletnich obligacji zwykłych, niezabezpieczonych o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda.

Oprocentowanie obligacji jest zmienne, nie niższe niż 9,5 procent w skali roku. Obligacje zostaną wykupione 15 listopada 2016 roku, a odsetki będą wypłacane kwartalnie.

Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło 9 października, a zakończenie – 12 listopada 2013 roku. Rozliczenie zapisów nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 15 listopada 2013 roku. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst ASO GPW i ASO BondSpot.

Oferta jest kierowana wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa obligacje o wartości, liczonej według ceny emisyjnej, co najmniej 100.000 euro, to jest co najmniej 430 obligacji w cenie emisyjnej 1.000,00 zł za każdą obligacje.

Spółka PCA S.A. wraz 9 spółkami handlowymi tworzy grupę kapitałową (Polski Holding Medyczny PCZ, Grupa PCZ). Holding posiada 17 przedsiębiorstw leczniczych, w tym 4 szpitale, 4 sanatoria, 6 przychodni, pogotowie ratunkowe i laboratorium diagnostyczne. Grupa PCZ jako pierwsza w Polsce świadczy usługi medyczne praktycznie w pełnym zakresie (z wyłączeniem kardiochirurgii i kardiologii inwazyjnej). Z usług świadczonych przez Grupę PCZ korzysta blisko 400 tysięcy pacjentów rocznie.

Plany rozwoje Grupy dotyczą między innymi przejęcia podmiotu medycznego w regionie południowo-zachodniej Polski, rozwoju  działalności sanatoryjno-uzdrowiskowej w Przerzeczynie Zdroju oraz rozwój sektora farmaceutycznego.