PCZ Regionalnym Liderem Innowacji i Rozwoju

0
1123


Spółka PCZ S.A. otrzymała tytuł Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju – 2012 w kategorii Dynamicznie Rozwijająca się Firma. Organizatorem konkursu przyznającego wyróżnienia była Fundacja Innowacji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie. W ocenie zarządu do uzyskania wyróżnienia przyczyniła się konsekwentnie realizowana strategia rozwoju, przynosząca efekty w postaci stałego wzrostu przychodów i wyników finansowych.

Konkurs był objęty patronatem między innymi takich instytucji jak: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Banków Polskich, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska The Times, Forbes oraz TVP INFO.

PCZ S.A. jest podmiotem dominującym Polskiego Holdingu Medycznego PCZ (Grupa PCZ). W skład holdingu wchodzi 10 podmiotów, prowadzących 17 przedsiębiorstw leczniczych, w tym: 4 szpitale, 4 sanatoria, 6 przychodni, pogotowie ratunkowe, laboratorium diagnostyczne, 3 apteki oraz hurtownię medyczną. Grupa we własnym zakresie obsługuje pełen cykl medyczny, od stworzenia bazy lokalowej i sprzętowej, zbudowania rynku usług, pozyskiwania towarów zewnętrznych, do dostarczenia produktu tj. świadczenia medycznego dla końcowego odbiorcy, czyli pacjenta. Polski Holding Medyczny PCZ świadczy usługi medyczne dla około 400 000 pacjentów rocznie.

W 2011 roku przychody Grupy PCZ wyniosły 59,6 mln zł, a zysk netto 8,3 mln zł. Według prognoz rok 2012 Grupa ma zakończyć z przychodami w wysokości 75 mln zł.