casino siteleri slot siteleri

PCZ rezygnuje z zakupu Cefarmu

Autor:
30 maja 2012

Spółka PCZ S.A. odstąpiła od umowy zakupu akcji spółki Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A. Decyzja została podyktowana znaczącymi rozbieżnościami pomiędzy wskaźnikami charakteryzującymi spółkę Cefarm w okresie od dnia złożenia oferty wiążącej przez PCZ S.A. do planowanego dnia zamknięcia transakcji.

Umowa w tej sprawie została zawarta przez PCZ z Ministerstwem Skarbu 13 października 2011 roku. Zarząd PCZ oświadczył, że w związku z odstąpieniem od umowy dokona korekty prognoz finansowych jednostkowych i skonsolidowanych opublikowanych w raporcie z 2011 roku. Prognozy uwzględniały  bowiem fakt przejęcia spółki Cefarm. W przypadku gdyby Ministerstwo Skarbu Państwa nie zgodziło się z decyzją PCZ S.A., spółka zapowiada podjęcie stosownych kroków w celu obrony swoich interesów.

Transakcja miała dotyczyć zakupu przez PCZ  85 procent akcji Skarbu Państwa w spółce Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A.. Wartość transakcji miała wynieść 80 053 000 zł.

Cefarm S.A. jest jednym z największych dystrybutorów leków działających na polskim rynku. Firma dostarcza zaopatrzenie do wszystkich podmiotów działających w branży farmaceutyczno-medycznej, m.in.: hurtowni, aptek, ZOZ-ów, gabinetów lekarskich, sklepów zielarsko-medycznych, itp.

Polski Holding Medyczny PCZ składa się z 11 podmiotów. W sektorze usług medycznych posiada 5 NZOZ-ów, w tym 4 szpitale, 4 sanatoria, 6 przychodni, pogotowie ratunkowe, laboratorium diagnostyczne oraz świadczy usługi dla 350 000 pacjentów rocznie. Funkcję zarządczą i właścicielską pełni PCZ S.A., która promuje kilka marek handlowych. Jedną z nich jest PCZ Polska Apteka, prowadząca działalność w zakresie obrotu lekami, materiałami medycznymi oraz środkami pochodnymi.


Spółka PCZ S.A. odstąpiła od umowy zakupu akcji spółki Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A. Decyzja została podyktowana znaczącymi rozbieżnościami pomiędzy wskaźnikami charakteryzującymi spółkę Cefarm w okresie od dnia złożenia oferty wiążącej przez PCZ S.A. do planowanego dnia zamknięcia transakcji.

Umowa w tej sprawie została zawarta przez PCZ z Ministerstwem Skarbu 13 października 2011 roku. Zarząd PCZ oświadczył, że w związku z odstąpieniem od umowy dokona korekty prognoz finansowych jednostkowych i skonsolidowanych opublikowanych w raporcie z 2011 roku. Prognozy uwzględniały  bowiem fakt przejęcia spółki Cefarm. W przypadku gdyby Ministerstwo Skarbu Państwa nie zgodziło się z decyzją PCZ S.A., spółka zapowiada podjęcie stosownych kroków w celu obrony swoich interesów.

Transakcja miała dotyczyć zakupu przez PCZ  85 procent akcji Skarbu Państwa w spółce Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A.. Wartość transakcji miała wynieść 80 053 000 zł.

Cefarm S.A. jest jednym z największych dystrybutorów leków działających na polskim rynku. Firma dostarcza zaopatrzenie do wszystkich podmiotów działających w branży farmaceutyczno-medycznej, m.in.: hurtowni, aptek, ZOZ-ów, gabinetów lekarskich, sklepów zielarsko-medycznych, itp.

Polski Holding Medyczny PCZ składa się z 11 podmiotów. W sektorze usług medycznych posiada 5 NZOZ-ów, w tym 4 szpitale, 4 sanatoria, 6 przychodni, pogotowie ratunkowe, laboratorium diagnostyczne oraz świadczy usługi dla 350 000 pacjentów rocznie. Funkcję zarządczą i właścicielską pełni PCZ S.A., która promuje kilka marek handlowych. Jedną z nich jest PCZ Polska Apteka, prowadząca działalność w zakresie obrotu lekami, materiałami medycznymi oraz środkami pochodnymi.

Inne artykuły

Medicover wspiera rozwój zawodowy chirurżek

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 2.12.2022

Mimo rosnącej świadomości na temat równowagi płci chirurgia wciąż jest domeną mężczyzn. Wśród lekarzy chirurgów w Polsce kobiety stanowią zaledwie 13,4 procent, a operatorki robota da Vinci są w naszym kraju tylko trzy. Rozwój zawodowy chirurżek wspiera Medicover.

Jak pokazują badania fundacji „Kobiety w chirurgii”, co czwarta lekarka nie jest zadowolona z możliwości rozwoju w swojej pracy, a co trzecia twierdzi, że realizuje program swojej specjalizacji w stopniu mniejszym niż lekarze mężczyźni.

Jednym ze sposobów na zmniejszanie tych nierówności i pobudzenie rozwoju zawodowego kobiet w chirurgii w Polsce są warsztaty dla lekarek organizowane przez Szpital Medicover, fundację „Kobiety w chirurgii” i firmę Synektik, dystrybutora systemu da Vinci. Trzecia ich edycja pod hasłem „Kobiety w chirurgii” odbyła się 1 i 2 grudnia 2022.

Głównym celem tego szkolenia było zachęcenie kobiet pracujących w specjalnościach zabiegowych do pracy z wykorzystywaniem zaawansowanych technologii, które są korzystne zarówno dla pacjenta, jak i operatora.

                 

Program szkolenia obejmował obserwację na żywo operacji wykonanej w asyście systemu chirurgii robotycznej da Vinci. Omówiona zostały specyfika, wyzwania i korzyści zabiegów wykonywanych tą metodą. Ginekolożki i specjalizantki ginekologii, uczestniczki warsztatów, mogły też wziąć udział w praktycznych ćwiczeniach przy konsoli, poznając specyfikę przeprowadzania operacji w asyście robota.

Wymiana know-how między kobietami

Mentorką tej edycji warsztatów „Kobiety w chirurgii” była dr n. med. Joanna Bubak-Dawidziuk, ginekolog-położnik, ekspertka w zakresie operacyjnego leczenia endometriozy, certyfikowana operatorka robota da Vinci.

-To, co widzę po stronie uczestniczek warsztatów, to ogromna determinacja i chęć samodoskonalenia się. Potrzeba im po prostu mądrego prowadzenia, platformy do swobodnej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz wolnej od stereotypów przestrzeni do rozwijania swoich umiejętności. Każda kobieta chirurg ma analogiczne możliwości rozwoju, co mężczyźni i w przypadku każdej z nich można mówić o tych samych predyspozycjach do wykonywania zawodu, co u mężczyzn. Niezbędne są ciężka praca, szukanie najlepszych dla siebie rozwiązań i nieuleganie presji otoczenia czy szkodliwym przekonaniom – komentuje dr n. med. Joanna Bubak-Dawidziuk.

Równolegle do szkolenia w Szpitalu Medicover 2 grudnia 2022 odbyła się konferencja prasowa z udziałem wszystkich współorganizatorów. Spotkanie było okazją do prezentacji możliwości systemu da Vinci, rozmowy o roli podmiotu medycznego we wspieraniu rozwoju zawodowego kobiet i w dążeniu do równowagi płci, a także o barierach, które wciąż blokują kobietom karierę w chirurgii.

-Chirurgia jest dziedziną silnie zdominowaną przez mężczyzn, w Polsce w tym zawodzie pracuje 6,5 tysiąca osób, w tym tylko 876 kobiet. Kobiety są zniechęcane do pracy w specjalizacjach zabiegowych, często ich rola w zespole jest umniejszana, są traktowane niepoważnie lub wręcz obrażane. Fundacja przeprowadziła w 2020 roku badanie „Liczymy się”, w którym 57 procent ankietowanych kobiet zgłosiło, że spotkało się w pracy z mobbingiem, a 39 procent, że było dyskryminowane ze względu na płeć – tłumaczy dr n. med. Magdalena Wyrzykowska, chirurżka, członkini zarządu fundacji „Kobiety w chirurgii”.

Jak wynika z doświadczeń i danych fundacji „Kobiety w chirurgii”, do czynników, które zniechęcają lekarki do kariery chirurga, należą: kojarzenie zawodu chirurga z cechami, które są normatywnie męskie, doświadczenia związane z mobbingiem lub dyskryminacją ze względu na płeć oraz nieotrzymywanie wystarczającego wsparcia w kształceniu zawodowym. Nie bez znaczenia są wyzwania dotyczące wymagającego stylu życia związanego z pracą lekarza chirurga i kwestie urlopu rodzicielskiego lub opieki nad dziećmi.

-Wsparcie kobiet w rozwoju zawodowym przekłada się na polepszenie kondycji całego systemu ochrony zdrowia. Ponad połowa studentów medycyny to kobiety, jeśli więcej z nich będzie traktowało wybór specjalizacji zabiegowej jako naturalny, być może zniweluje to kryzys kadrowy w polskiej chirurgii. Należy kłaść nacisk na równy dostęp do kształcenia zawodowego, nieograniczanie możliwości pracy na bloku operacyjnym i na edukację osób zajmujących kierownicze stanowiska. Tylko w atmosferze równości można budować zespoły, które są zaangażowane, profesjonalne i empatyczne, i dzięki temu dają pacjentom najlepszą możliwą opiekę – mówi dr n. med. Magdalena Wyrzykowska.

Szpital inkluzywny

Zdaniem zarządzających szpitalem Medicover odpowiedzialna rola podmiotu medycznego jako pracodawcy obejmuje wspieranie rozwoju zawodowego kobiet i dążenie do równowagi płci. W placówce tej 46 procent wszystkich lekarzy stanowią kobiety, w tym co piąty chirurg jest… chirurżką (tych jest łącznie 13), 70 procent pracowników szpitala to kobiety, a zorientowanie na walkę ze stereotypami dotyczącymi płci widać też w strukturze zarządczej.

Na stanowiskach dyrektorskich aż pięć kobiet (w tym między innymi dyrektor szpitala) przypada na jednego mężczyznę (dyrektora medycznego), w gronie managerów 36 pracowniczek przypada na 23 pracowników, a co czwarty kierownik oddziału to kobieta.

-W Szpitalu Medicover stawiamy na gender balance na stanowiskach kierowniczych, wśród ordynatorów oddziałów i bardzo zależy nam również na tym, by wspierać kobiety lekarki w rozwoju w specjalnościach, w których do tej pory przodowali mężczyźni – mówi Anna Nipanicz-Szałkowska, dyrektor Szpitala Medicover.

-W naszej kadrze lekarskiej czy pielęgniarskiej, cenimy przede wszystkim kompetencje i chęć dalszego rozwoju zawodowego – dodaje.

Szpital Medicover w swoim podejściu zapewnia równy dostęp do leczenia wszystkim pacjentom, niezależnie od płci, 56 procent wszystkich hospitalizacji dotyczy pacjentek. Tu również przyjmuje jedyna w Polsce operatorka da Vinci lecząca endometriozę i jedna z trzech krajowych operatorek da Vinci w ogóle – dr n. med. Joanna Bubak-Dawidziuk. W szpitalu, w asyście robota da Vinci, w 2022 roku wykonała kilkadziesiąt operacji tej groźnej dla zdrowia i życia choroby dotykającej w naszym kraju około miliona kobiet w wieku rozrodczym. Natomiast łącznie (włączając laparoskopię z obrazowaniem 3D) w tym roku odbyło się w szpitalu 265 zabiegów leczenia endometriozy. Szpital Medicover jest krajowym liderem w wykorzystaniu robota da Vinci, jak również wiodącym ośrodkiem w diagnozowaniu i leczeniu endometriozy oraz kompleksowej opiece nad pacjentkami ginekologicznymi w Polsce.

Jak zwraca uwagę dr Bubak-Dawidziuk, endometrioza nie jest jedyną „kobiecą” chorobą, którą skutecznie leczy się w szpitalu za pomocą tej technologii:

-Obok leczenia zaawansowanej endometriozy w szpitalu przeprowadzamy pełen zakres operacji ginekologicznych, między innymi operujemy mięśniaki macicy, wyłuszczamy torbiele, wycinamy macicę, zarówno w przypadku zmian łagodnych czy też chorób onkologicznych, np. raka trzonu macicy. W przypadku raka endometrium duże korzyści obserwowane są u pacjentek z podwyższonym BMI, nawet ze skrajną otyłością, które po operacji bardzo szybko się uruchamiają i wracają do zdrowia. Jednakże istnieje szereg korzyści zabiegów z robotem da Vinci, które przekładają się na znakomite efekty lecznicze u pacjentek we wszelkiego rodzaju zabiegach – dodaje.

Siła robota – wsparciem dla kobiet

Organizatorzy warsztatów „Kobiety w chirurgii” zwracają uwagę, że jeszcze inną, potencjalną barierą stojącą przed kobietami, które chcą rozwijać się w zawodzie chirurga, do niedawna były kwestie związane z ergonomią pracy, czy sprawnością fizyczną, konieczną do wykonywania wielogodzinnych operacji. Tymczasem realnym wsparciem chirurżek są najnowsze urządzenia, takie jak wspomniany robot da Vinci – zaprojektowany tak, by odciążać fizycznie operatora, zwiększyć możliwości przeprowadzenia operacji i zmniejszyć urazowość dla pacjenta.

-System robotyczny da Vinci likwiduje wszelkie bariery w dostępie do zawodu chirurga: poprawia ergonomię pracy, zmienia postrzeganie pracy chirurga jako uciążliwej i stojącej pracy fizycznej  – wyjaśnia Artur Ostrowski, dyrektor zarządzający ds. systemów robotycznych da Vinci, Synektik S.A.

               

Przyszłość w rękach chirurżek

-Mimo że liczba chirurżek w Polsce wciąż jest relatywnie mała, to wierzymy, że będzie szybko przyrastać, tak jak ma to miejsce na świecie. Dedykowane warsztaty dla kobiet, które chcą zostać operatorkami da Vinci, to ważny krok na drodze do wyrównania szans w zawodzie i dostępie do nowoczesnych technologii w medycynie. Dlatego tak ważna jest systemowa współpraca – taka jak ta pomiędzy Szpitalem Medicover, fundacją „Kobiety w chirurgii” i firmą Synektik – która umożliwia młodym lekarkom rozwój i spełnianie swoich zawodowych ambicji – komentuje Anna Nipanicz-Szałkowska, dyrektor Szpitala Medicover.

Grudniowa edycja warsztatów „Kobiety w chirurgii”, która po raz pierwszy odbyła się w Szpitalu Medicover, jest już trzecią okazją dla młodych lekarek do poszerzenia swoich kompetencji chirurgicznych. Wcześniej warsztaty z udziałem fundacji „Kobiety w chirurgii” i przedstawicieli Synektik odbywały się w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie (w czerwcu 2022) i w Szpitalu na Klinach w Krakowie (w lutym 2022.).

W planach są kolejne warsztaty i inne inicjatywy wspierające inkluzywność w świecie chirurgii.

Szpital Medicover jest częścią Medicover, wiodącej międzynarodowej firmy świadczącej usługi medyczne i diagnostyczne, z siedzibą w Sztokholmie, notowaną na Giełdzie w Sztokholmie (Nasdaq Stockholm). Szpital Medicover funkcjonuje na warszawskim Wilanowie od 2009 roku. W szpitalu działa szereg specjalistycznych oddziałów zapewniających 163 łóżka (w tym w ramach oddziału intensywnej opieki medycznej, oddział intensywnej opieki kardiologicznej i oddział intensywnej opieki nad noworodkiem). Szpital zatrudnia doświadczony, liczący 1000 osób zespół specjalistów: lekarzy (440), pielęgniarek, położnych (370), techników, pracowników administracyjnych, który świadczy pomoc medyczną na najwyższym poziomie.

W ciągu 13 lat istnienia (od 2009 roku) Szpital Medicover przyjął niemal 500 000 pacjentów, a na świecie powitał ponad 11 000 noworodków.

Szpital Medicover jest krajowym liderem w wykorzystaniu robota da Vinci, jak również wiodącym ośrodkiem w diagnozowaniu i leczeniu endometriozy oraz kompleksowej opiece nad pacjentkami ginekologicznymi w Polsce. Od 2018 roku przeprowadzono tu ponad 1400 operacji chirurgicznych w asyście robota da Vinci. W uznaniu za ten wynik od firmy Synektik, dystrybutora robotów da Vinci, szpital otrzymał certyfikat „Ekspert da Vinci”, który potwierdza rekordową liczbę innowacyjnych zabiegów, jak i drugi certyfikat, zaświadczający o bezpieczeństwie systemu chirurgii robotycznej w szpitalu. Najbardziej doświadczonym operatorem da Vinci w Polsce (ponad 1500 wykonanych zabiegów) pozostaje dr n. med. Paweł Salwa, kierownik oddziału urologii w Szpitalu Medicover.

Szpital Medicover z certyfikatami „Eksperta da Vinci”

Kompetencje placówki potwierdzają liczne certyfikaty i akredytacje, w tym ISO 9001:2015 i akredytacja Ministerstwa Zdrowia (z najwyższym wynikiem w Polsce – 96 procent). Klinika Położnictwa Szpitala Medicover regularnie zajmuje czołowe miejsce w rankingu prowadzonym przez Fundację Rodzić po Ludzku. Wskaźnik satysfakcji pacjentów (NPS) korzystających z usług szpitala sięga 97, zaś w przypadku Kliniki Ginekologii w ostatnim kwartale osiągnął 100 (wynik maksymalny, każdy pacjent jest gotów polecić klinikę). Szpital Medicover współpracuje z Uczelnią Łazarskiego. Na mocy podpisanej umowy lekarze Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Kardiologii, Kardiochirurgii, Ginekologii, Położnictwa oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii kształcą studentów kierunku lekarskiego.

Przeczytaj teraz

Medicover Optyk z powrotem przy warszawskich Alejach Jerozolimskich

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 2.12.2022

1 grudnia 2022 rozpoczął działalność siódmy już w Warszawie salon należący do sieci Medicover Optyk. Przy Alejach Jerozolimskich 96, gdzie mieści się aktualnie centrum medyczne Medicover i centrum Medicover Stomatologia, istniał już salon Medicover Optyk. Został jednak przekształcony w zasób centrum medycznego – w związku z pandemią koronawirusa. Teraz salon wraca do tej lokalizacji – z szerszą ofertą i know-how ogólnopolskiej sieci optycznej.

Placówka jest 37. salonem optycznym należącym do Medicover, a 17. działającym pod marką Medicover Optyk. W stolicy to już siódmy salon Medicover Optyk, w którym można wykonać profesjonalne badania optometryczne przy udziale akredytowanych optometrystów, a także umówić się na poradę w zakresie doboru szkieł korekcyjnych, opraw okularowych i soczewek kontaktowych.

Debiut Medicover Optyk w świecie rozszerzonej rzeczywistości

Centrum oferuje szeroki wybór okularów korekcyjnych, przeciwsłonecznych i soczewek kontaktowych uznanych marek premium takich jak między innymi Ray Ban, Gucci, Dolce & Gabbana, Tom Ford, jak i wiele propozycji zoptymalizowanych cenowo.

Jak w każdym salonie Medicover Optyk, kadra weryfikowana przez Polskie Towarzystwo Optometryczne świadczy usługi za pomocą nowoczesnych urządzeń, takich jak między innymi Visioffice®, które pozwala na wykonanie spersonalizowanego pomiaru optycznego. Taka procedura umożliwia dobranie pacjentowi soczewek okularowych dostosowanych ściśle do jego potrzeb i stanu zdrowia. Do dyspozycji pacjentów jest też usługa „Spa dla okularów” – dokładne mycie w myjce ultradźwiękowej, dokręcenie śrubek i ewentualna wymiana nanośników.

-2022 rok był dla nas czasem ekspansji. Zamykamy go kolejnym otwarciem salonu Medicover Optyk i to otwarciem symbolicznym w „starym-nowym” miejscu. Wielu naszych pacjentów chwaliło sobie nasz punkt przy Alejach Jerozolimskich, doceniało jego wygodną lokalizację i ofertę, a po wybuchu pandemii często pytali, czy kiedyś tu wrócimy. I w końcu jesteśmy! – komentuje Magdalena Lipczyńska, dyrektor Działu Medicover Optyk.

-Jak zawsze działamy holistycznie – oferujemy kompleksowe badania optometryczne, doradzamy oprawki i soczewki, serwisujemy. Mamy nadzieję, że ci, którzy  nas pamiętają z tego miejsca, ale i nowi klienci, będą zaskoczeni naszą ofertą i poziomem obsługi – dodaje.

W 2022 roku Medicover dokonał akwizycji spółki Bellevue Polska, prowadzącej w Polsce salony Lynx Optique. W ramach inwestycji firma przejęła 20 punktów Lynx Optique, dzięki czemu potroiła liczbę swoich lokalizacji w Polsce.

Medicover przejmuje sieć salonów Lynx Optique

W bieżącym roku tylko w samej Warszawie otworzyły się też trzy nowe centra pod marką Medicover Optyk, w tym flagowy salon w prestiżowej Fabryce Norblina. Na chwilę obecną w sieci Medicover Optyk jest 37 salonów, zlokalizowanych w wielu dużych miastach Polski (między innymi w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie).

Salon Medicover Optyk przy Alejach Jerozolimskich 96 będzie otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-20:00 i w soboty w godzinach: 8.00-14:00.

Przeczytaj teraz

Weiss Klinik inwestuje w nowoczesny sprzęt

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 2.12.2022

Weiss Klinik z Chorzowa zainwestowała w laser okulistyczny. Dzięki temu leczenie jaskry i chorób siatkówki w tej placówce jest teraz jeszcze bardziej bezpieczne.

IRIDEX IQ 577 to najnowocześniejszy laser okulistyczny, który stosowany jest w zabiegach fotokoagulacji siatkówki oraz w laseroterapii jaskry. System laserowy IQ 577 dostarcza impulsy laserowe w dwóch trybach: ciągłym i mikropulsowym, co umożliwia efektywne leczenie przy pomocy jednego urządzenia.

W działaniu lasera istotną rolę odgrywa rodzaj wykorzystywanej żółtej wiązki światła o długości fal 577 nm. Charakteryzuje się ona dużą transmisją przy przechodzeniu przez gęste struktury oka oraz niewielkim rozproszeniem, dzięki temu do uzyskania efektu terapeutycznego wystarcza mniejsza energia. To przekłada się na bezpieczeństwo i komfort pacjenta przy zabiegu. Technologia, jaką wykorzystuje urządzenie, wyróżnia się także najwyższym stopniem bezpieczeństwa.

Weiss Klinik realizuje programu lekowe

Technologia mikropulsów jest wskazana w takich schorzeniach oka jak jaskra, cukrzycowy obrzęk plamki, obrzęk plamki w przebiegu zakrzepu żyły środkowej siatkówki czy centralna retinopatia surowicza. Dzięki swoim funkcjom, laser mikropulsowy może również być wykorzystany do laseroterapii w kącie przesączania, ponieważ stanowi alternatywę dla selektywnej laserowej trabekuloplastyki (SLT).

Weiss Klinik specjalizuje się w laserowej korekcji wad wzroku, w leczeniu zaćmy i innych schorzeń okulistycznych.

Placówka posiada 22 łóżka do hospitalizacji pacjentów po zabiegach oraz prowadzi poradnie specjalistyczne – okulistyczną, chirurgii plastycznej i psychologiczną. Oferuje też zabiegi w zakresie chirurgii plastycznej.

Świadczenia Weiss Klinik są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Placówka mieści się przy ulicy Wiejskiej 4 w Chorzowie. Działa tutaj również salon optyczny Weiss Optic wraz z pracownią optyczną.

Poradnia okulistyczna Weiss Klinik działa także w Krakowie (w Szpitalu św. Rafała).

Weiss Klinik należy do Grupy Scanmed.

Grupa Scanmed przejmuje wielkopolski Ars Medical

Przeczytaj teraz

Nowa placówka Centrum Medycznego Magwise

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 2.12.2022

Centrum Medyczne Magwise z Warszawy otworzyło nową placówkę, która mieści się przy ulicy Siedmiogrodzkiej 9, na parterze budynku Wola Retro. Przychodnia zajmuje prawie 400 mkw powierzchni.

Magwise oferuje leczenie schorzeń psychicznych, takich jak depresja, spektrum OCD, zaburzenia lękowe, uzależniania czy zaburzenia typu borderline, między innymi za pomocą przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS).

W placówce przyjmują specjaliście w zakresie psychiatrii i psychologii, oferowana jest psychoterapia (działa tutaj grupa DDA).

Jednocześnie z otwarciem nowej placówki zamknięty został gabinet Magwise, który funkcjonował przy ulicy Smolnej.

Do Centrum Medyczne Magwise należy także przychodnia przy ulicy Rakowickiej 15 w Krakowie.

Placówki prowadzi Egostim sp. z o.o. , zarejestrowana w roku 2021, której prezesem jest Piotr Sulik (specjalista psychiatra).

Enel-Med otworzył Centrum Zdrowej Wagi

Przeczytaj teraz

Klinika Diagnozy Dziecka w Świętokrzyskim Centrum Medycznym Artmedik

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 2.12.2022

W Świętokrzyskim Centrum Medycznym Artmedik w Kielcach rozpocznie działalność Klinika Diagnozy Dziecka. Do kliniki będą mogli się zgłaszać rodzice, którzy zauważą u swoich dzieci niepokojące ich objawy. Otrzymają tutaj pogłębiony wywiad, obserwację, badanie i wybór ścieżki dalszej diagnozy.

W ośrodku będzie przyjmować szereg specjalistów, między innymi pediatra, neurolog, gastrolog, dermatolog, endokrynolog, diabetolog, neurologopeda, dietetyk i fizjoterapeuta, którzy będą ze sobą współpracować. Świadczenia Kliniki będą komercyjne.

Klinika ma rozpocząć działalność jeszcze w tym roku. Będzie się mieścić na 5 piętrze Świętokrzyskiego Centrum Medycznego Artmedik.

Medycyna stylu życia – nowa usługa w centrach medycznych Medicover

Świętokrzyskie Centrum Medyczne Artmedik powstało w 2017 roku, zlokalizowane jest w dawnym budynku SHL (Zakładów Wyborów Metalowych) przy ulicy Robotniczej 1.

W placówce działają poradnie specjalistyczne, można tutaj także skorzystać z usług lekarza rodzinnego i pediatry w poradni podstawowej opieki zdrowotnej, a także z badań z zakresu medycyny pracy oraz z konsultacji psychiatry.

Dostępne są świadczenia w zakresie fizjoterapii, a także diagnostyka – laboratoryjna oraz obrazowa. Przy ulicy Robotniczej 1 działa centrum diagnostyczne, które oferuje badania RTG, USG, badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Placówkę prowadzi spółka Artmedik, która od 2008 roku zarządza szpitalem w Jędrzejowie, posiadającym 9 oddziałów i ponad 20 poradni specjalistycznych. Artmedik prowadzi także Szpital Św. Aleksandra w Kielcach, liczący 5 oddziałów i 5 poradni specjalistycznych, zlokalizowany przy ulicy Kościuszki.

Artmedik prowadzi także Laboratorium Biomechaniki, Medyczne Zaplecze Badawcze i sieć aptek Plus.

Przeczytaj teraz

Poradnia PAKS w Sztumie z nowym wyposażeniem

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 2.12.2022

Poradnia kardiologiczna Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Sztumie, która zajmuje się leczeniem i diagnozowaniem pacjentów ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi, została wyposażona w nowy sprzęt.

Do poradni trafił nowoczesny aparat USG, który umożliwia uzyskanie obrazu narządów i tkanek organizmu ludzkiego. W ciągu roku z badania ultrasonografem korzysta tutaj około 1400 pacjentów.

– Badanie USG służy do zobrazowania struktur anatomicznych serca oraz jego pracy, bez konieczności wykonywania nacięć chirurgicznych. Jest ono fundamentem profilaktyki oraz diagnostyki schorzeń sercowo-naczyniowych, które są najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów w naszym kraju – mówi Jakub Szost, kardiolog Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Sztumie, Grupa American Heart of Poland.

Grupa AHP przejęła szpital w Drawsku Pomorskim

Echo serca zleca się pacjentom, którzy skarżą się na bóle w klatce piersiowej, duszności, zaburzenia rytmu serca, kołatanie albo szmery serca.

– Dzięki badaniu ultrasonografem można zdiagnozować między innymi: chorobę niedokrwienną serca, zapalenie mięśnia sercowego, chorobę zakrzepową, zapalenie wsierdzia. USG jest również potrzebne w diagnostyce nadciśnienia tętniczego, rozpoznawaniu przebytych zawałów oraz kontroli stanu zdrowia pacjentów z chorobami serca – dodał kardiolog.

Szpital w Sztumie prowadzi 14 oddziałów i zespół poradni specjalistycznych, oferuje także świadczenia w zakresie rehabilitacji. Posiada Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz pracownie diagnostyczne (RTG, EEG, EKG, endoskopii, laboratorium).

Szpital jest prowadzony przez spółkę Szpitale Polskie S.A.

Przeczytaj teraz
marmaris escort

pendik escort escort gaziantep izmit eskort eskort alanya bursa escort bayan bayan escort eskişehir samsun rus escort escort bayan kartal