PCZ S.A.: negocjacje w sprawie podniesienia kapitału

0
969


PCA S.A. prowadzi negocjacje w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez podjęcie uchwały o nowej emisji do 10 mln akcji w ilości w ramach kapitału docelowego. Negocjacje dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę do 100 mln zł i są prowadzone z klientami profesjonalnymi.

Celem prowadzonych negocjacji jest uzyskanie środków na dalszą realizację strategii spółki, w szczególności poprzez nabywanie podmiotów prowadzących działalność na rynku zdrowia oraz uzyskanie rozproszenia akcji PCZ S.A. wymaganego regulaminem GPW, tak aby spółka do końca roku 2015 mogła przenieść notowania akcji z rynku ASO NewConnect na rynek główny GPW.

Negocjowana cena emisyjna akcji, które mogą być emitowane w ramach kapitału docelowego, znacząco odbiega od średniego kursu akcji PCZ S.A. z notowań w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect i powinna zawierać się w przedziale 10-12 zł za nową akcję.

Spółka PCA S.A. wraz 9 spółkami handlowymi tworzy grupę kapitałową (Polski Holding Medyczny PCZ, Grupa PCZ). Holding posiada 17 przedsiębiorstw leczniczych, w tym 4 szpitale, 4 sanatoria, 6 przychodni, pogotowie ratunkowe i laboratorium diagnostyczne. Grupa PCZ jako pierwsza w Polsce świadczy usługi medyczne praktycznie w pełnym zakresie (z wyłączeniem kardiochirurgii i kardiologii inwazyjnej). Z usług świadczonych przez Grupę PCZ korzysta blisko 400 tysięcy pacjentów rocznie.

Plany rozwoje Grupy dotyczą między innymi przejęcia podmiotu medycznego w regionie południowo-zachodniej Polski, rozwoju  działalności sanatoryjno-uzdrowiskowej w Przerzeczynie Zdroju oraz rozwój sektora farmaceutycznego.