PCZ S.A.: pierwszy dzień notowań na NewConnect

0
957


Zarząd Spółki PCZ S.A. poinformował o wyznaczeniu dnia 21 września 2012 roku jako pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela. Do obrotu zostało wprowadzonych 3 075 tysięcy akcji o wartości nominalnej 10 zł (każda).

Spółka PCZ S.A.  w dniach od 27 czerwca do 12 lipca 2012 przeprowadziła prywatne subskrypcje obligacji serii B. Środki pozyskane w drodze emisji obligacji mają zostać przeznaczone na finansowanie nabycia przez spółkę innych podmiotów z branży medycznej. W wyniku subskrypcji zostało objętych 8 tysięcy obligacji o łącznej wartości nominalnej 8 mln zł, mniej niż wynikało z prognoz spółki.

Polski Holding Medyczny PCZ (Grupa PCZ) składa się z 10 podmiotów. Są to:  PCZ S.A., Polska Centrala Zaopatrzenia CEFARMED Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Środa Śląska Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Ząbkowice Śląskie Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Brzeg Skarbimierz Sp. z o.o., PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o., PCZ Polskie Uzdrowisko Krynica Morska Sp. z o.o., PCZ Polskie Pogotowie Ratunkowe Sp. z o.o., PCZ Polska Kasa Chorych SA,

Holding posiada w sektorze usług medycznych 15 przedsiębiorstw leczniczych, w tym 4 szpitale, 4 sanatoria, 6 przychodni, pogotowie ratunkowe oraz laboratorium diagnostyczne. Świadczy usługi dla 400 000 pacjentów rocznie.