PCZ S.A. planuje osiągnięcie 244 mln zł przychodów

0
957


Według prognoz zarządu PCZ S.A. w latach 2012-2014 nastąpi wzrost przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto spółki. Dotyczy to zarówno wyników skonsolidowanych, które mają osiągnąć za dwa lata 244 mln zł przychodów oraz 27 mln zł zysków jak i jednostkowych.

Według przygotowanej prognozy w roku 2012 przychody skonsolidowane wyniosą  75 036,5 tys. zł, a jednostkowe – 30 279,3 tys. zł. W roku 2013 osiągną one wartość odpowiednio – 150 793,8 tys. zł oraz 42 877 tys. zł. Natomiast w roku 2014 przewidywany jest przychód w wysokości 244 290,4 tys. zł (skonsolidowany) oraz 57 883,9 tys. zł (jednostkowy). Zysk wzrośnie z 12 041,7 tys. zł w roku 2012 poprzez 16 454,5 tys. zł w roku 2013 do 27 325,9 tys. zł w roku 2014 (zysk skonsolidowany) oraz z 10 018,8 tys. zł w roku 2012 poprzez 12 484,2 tys. zł w roku 2013 do 19 321,9 tys. zł w roku 2012 (zysk jednostkowy).

Prognozę wyników finansowych oparto na danych historycznych, szacunkach i opracowanej strategii rozwoju, która zakłada realizację planu inwestycyjnego dotyczącego nabycia i objęcia 3 firm z rynku medycznego lub uzdrowisk w latach 2013-2014,  uruchomienie nowej działalności – dystrybucji farmaceutycznej i usług z tym związanych,  zakończenie I etapu inwestycji w Przerzeczynie Zdroju w 2013 roku i zakończenie inwestycji w Ziębicach, w Brzegu-Skarbimierzu oraz II etapu w Przerzeczynie Zdroju w 2014 roku. Plany rozwoju zakładają także otwarcie kolejnych aptek w latach 2012-2014. Efekt synergii związany z przejęciem nowych podmiotów przyniesie efekt w postaci istotnego obniżenia kosztów zakupów poprzez prowadzenie wspólnej polityki zakupowej, optymalizacji kosztów logistycznych oraz wzrostu sprzedaży poprzez rozszerzenie struktury asortymentowej sprzedawanych produktów w nowych spółkach.

Polski Holding Medyczny PCZ składa się z 11 podmiotów. W sektorze usług medycznych posiada 5 NZOZ-ów, w tym 4 szpitale, 4 sanatoria, 6 przychodni, pogotowie ratunkowe, laboratorium diagnostyczne oraz świadczy usługi dla 350 000 pacjentów rocznie. Funkcję zarządczą i właścicielską pełni PCZ S.A., która promuje kilka marek handlowych. W związku z tym, że jedną z nich jest PCZ Polska Apteka, prowadząca działalność w zakresie obrotu lekami, materiałami medycznymi oraz środkami pochodnymi, Holding był zainteresowany zakupem Centrali Farmaceutycznej Cefarm S.A.. Ostatecznie jednak PCZ odstąpił od zawartej już umowy zakupu akcji Cefarmu. Jak wyjaśniano, decyzja została podyktowana znaczącymi rozbieżnościami pomiędzy wskaźnikami charakteryzującymi spółkę Cefarm w okresie od dnia złożenia oferty wiążącej przez PCZ S.A. do planowanego dnia zamknięcia transakcji.