PCZ SA: kolejne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego

0
834


Spółka PCZ S.A. uzyskała zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi przez spółkę zależną CeFarMed. W lipcu PCZ poinformował o uzyskaniu zezwolenia GIF na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

Hurtownia będzie prowadzona przez Polską Centralę Zaopatrzenia CeFarMed Sp. z o.o., spółkę zależną od PCZ S.A.  Powstaje we Wrocławiu. Na początku 2013 roku spółka PCZ zawarła umowę dzierżawy nieruchomości gruntowej oraz stojącego na niej budynku przy ulicy Obornickiej 70A.  Umowa dzierżawy została zawarta do 31 grudnia 2040 roku. Plany dotyczące tego terenu dotyczą także uruchomienia tam przychodni specjalistycznej wraz z apteką.

Uruchomienie hurtowni farmaceutycznej stanowi realizację przyjętej przez spółkę oraz Polski Holding Medyczny PCZ strategii świadczenia kompleksowych usług medycznych i działalności w zakresie dystrybucji i sprzedaży leków i produktów medycznych.

Polski Holding Medyczny PCZ (Grupa PCZ) składa się z 10 podmiotów. Są to:  PCZ S.A., Polska Centrala Zaopatrzenia CEFARMED Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Środa Śląska Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Ząbkowice Śląskie Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Brzeg Skarbimierz Sp. z o.o., PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o., PCZ Polskie Uzdrowisko Krynica Morska Sp. z o.o., PCZ Polskie Pogotowie Ratunkowe Sp. z o.o., PCZ Polska Kasa Chorych SA.

Holding posiada w sektorze usług medycznych 17 przedsiębiorstw leczniczych, w tym 4 szpitale, 4 sanatoria, 6 przychodni, pogotowie ratunkowe oraz laboratorium diagnostyczne. Świadczy usługi dla 400 000 pacjentów rocznie.