PCZ SA: koncesja na wydobywanie wód leczniczych w Przerzeczynie Zdroju

0
902


Marszałek Województwa Dolnośląskiego udzielił spółce Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. (PCZ CP), będącej spółką zależną PCZ S.A., koncesji na wydobywanie wód leczniczych ze złóż w miejscowości Przerzeczyn z przeznaczeniem do zabiegów leczniczych oraz celów rozlewniczych.

Okres ważności koncesji został wydłużony do 18 grudnia 2042 roku. PCZ kupił Uzdrowisko Przerzeczyn w lipcu 2011 roku za 3,3 mln zł. Spółka posiada 92,6 procent udziałów w kapitale zakładowym Uzdrowiska, 7,4 procenta udziałów należy do Skarbu Państwa.

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Polskiego Holdingu Medycznego PCZ (Grupa PCZ) zamiarem spółki jest zwiększenie skali i zakresu działalności sanatoryjno-uzdrowiskowej na terenie Przerzeczyna. Spółka planuje wykorzystać w pełni właściwości mikroklimatu i naturalnie występujących radoczynno- siarczkowych wód leczniczych i budować na tym terenie kolejne obiekty sanatoryjno-uzdrowiskowe.

Polski Holding Medyczny PCZ (Grupa PCZ) składa się z 10 podmiotów. Są to:  PCZ S.A., Polska Centrala Zaopatrzenia CEFARMED Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Środa Śląska Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Ząbkowice Śląskie Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Brzeg Skarbimierz Sp. z o.o., PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o., PCZ Polskie Uzdrowisko Krynica Morska Sp. z o.o., PCZ Polskie Pogotowie Ratunkowe Sp. z o.o., PCZ Polska Kasa Chorych SA.

Holding posiada w sektorze usług medycznych 17 przedsiębiorstw leczniczych, w tym 4 szpitale, 4 sanatoria, 6 przychodni, pogotowie ratunkowe oraz laboratorium diagnostyczne. Świadczy usługi dla 400 000 pacjentów rocznie.