PCZ SA: zakup budynku szpitala w Środzie Śląskiej

0
851


PCZ S.A. zawarł z powiatem średzkim umowę zakupu działki oraz znajdującego się na niej budynku szpitala w Środzie Śląskiej. Wartość umowy wyniosła 4 428 332,63 zł. PCZ dzierżawił budynki szpitala od 2010 roku.

Umowa dzierżawy zawarta 5 maja 2010 roku miała obowiązywać do 30 kwietnia 2040 roku. Szpital w Środzie Śląskiej jest prowadzony przez spółkę zależną PCA – Polskie Centrum Zdrowia Środa Śląska sp. z o.o. Placówka posiada oddziały: chorób wewnętrznych,  chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatryczny, neonatologiczny oraz ginekologiczno –położniczy. Oferuje także usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W szpitalu działa pracownia endoskopowa, pracownia RTG, USG oraz Holtera i EKG. Świadczone są także komercyjne usługi fizjoterapii ambulatoryjnej oraz usługi w zakresie hospicjum domowego. W placówce działa także apteka prowadzona przez Polski Holding Medyczny PCZ.

Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia zawarty na rok 2012 na usługi świadczone przez szpital w Środzie Śląskiej miał wartość 9 644 632,37 zł. Środki te były przeznaczone na usługi w zakresie leczenia szpitalnego (w wysokości 8 787 720 zł ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i opieki paliatywnej i hospicyjnej.

PCZ zapowiada, że po zakupie nieruchomości działalność placówki będzie kontynuowana w dotychczasowym zakresie.