PCZ: spadek przychodów w IV kwartale 2012 roku

0
989


Polski Holding Medyczny (Grupa PCZ S.A.) w IV kwartale 2012 roku osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 12 228 913, 98 zł. Było to mniej niż w analogicznym okresie roku 2011, kiedy to przychody wyniosły 15 953 629,30 zł.

W IV kwartale 2012 roku PCZ zanotował także stratę netto w wysokości 223 385,36 zł. Rok wcześniej Grupa osiągnęła zysk wynoszący 1 366 786,73 zł.

Zarząd spółki poinformował, że spadek przychodów w IV kwartale 2012 roku w stosunku do przychodów z IV kwartału 2011 roku spowodowany był dystrybucją części usług ze spółki nadrzędnej do spółek zależnych oraz wywołanym sytuacją rynkową przesunięciem części przychodów planowanych na IV kwartał 2012 na rok 2013.

Spółka poinformowała również, że w ujęciu narastającym od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku osiągnęła wzrost przychodów ze sprzedaży o 13,3 procent oraz  zysku ze sprzedaży o 20,7 procent w stosunku do analogicznego okresu 2011 r.

W IV kwartale 2012 roku Grupa PCZ nabyła od powiatu średzkiego nieruchomość, obejmującą działki gruntu oraz budynki prowadzonego tam przez spółkę szpitala (dotychczas dzierżawionego). Budynek szpitala został poddany modernizacji, przychodnia POZ wraz z poradniami specjalistycznymi zostały przeniesione do wyremontowanego budynku, uruchomiono nowe poradnie, w tym rehabilitacji i stomatologii. W budynku uruchomiono również kolejną, trzecią aptekę Grupy PCZ.

PCZ S.A. zawarła też umowę dzierżawy nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 70A z przeznaczeniem na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, przychodni specjalistycznej i kolejnej apteki. Obiekt będzie czwartym wrocławskim oddziałem terenowym Polskiego Holdingu Medycznego PCZ (OT Wrocław Psie Pole).

Spółka zależna PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. uzyskała przedłużenie koncesji do 2042 roku na wydobywanie wód leczniczych z przeznaczeniem do zabiegów leczniczych oraz celów rozlewniczych. Zamiarem Grupy PCZ jest zwiększenie skali i zakresu działalności sanatoryjno-uzdrowiskowej na terenie tej miejscowości oraz budowa kolejnych obiektów sanatoryjno-uzdrowiskowych i eksploatacja wód uzdrowiskowych. Plany rozwojowe Grupy na rok 2013 obejmują również przejęcie podmiotu medycznego w regionie Dolnego Śląska.

Polski Holding Medyczny PCZ (Grupa PCZ) składa się z 10 podmiotów. Są to:  PCZ S.A., Polska Centrala Zaopatrzenia CEFARMED Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Środa Śląska Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Ząbkowice Śląskie Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Brzeg Skarbimierz Sp. z o.o., PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o., PCZ Polskie Uzdrowisko Krynica Morska Sp. z o.o., PCZ Polskie Pogotowie Ratunkowe Sp. z o.o., PCZ Polska Kasa Chorych SA.

Holding posiada w sektorze usług medycznych 17 przedsiębiorstw leczniczych, w tym 4 szpitale, 4 sanatoria, 6 przychodni, pogotowie ratunkowe oraz laboratorium diagnostyczne. Świadczy usługi dla 400 000 pacjentów rocznie.