PCZ uczestniczył w projekcie Miasto Dzieci Topacz

0
847


Fundacja PCZ… jesteśmy blisko Ciebie przy wsparciu Polskiego Holdingu Medycznego PCZ uczestniczyła w projekcie dydaktyczno-wychowawczym pod nazwą Topacz Miasto Dzieci, zorganizowanym przez Fundację Miasto Dzieci. Projekt miał na celu promowanie wartości pracy i naukę życia w replice współczesnego społeczeństwa.

Dzieci pochodzące z Wrocławia oraz wielu miejscowości Dolnego Śląska miały możliwość poznania wielu zawodów, między innymi ratownika medycznego, fryzjera, asystentki stomatologicznej i policjanta. Poprzez zabawę uczyły się zarabiać pierwsze własne pieniądze w walucie

Na  warsztatach PHM PCZ i Fundacji PCZ… jesteśmy blisko Ciebie, dzieci w bardzo atrakcyjnej formule miały możliwość zapoznania się z zawodem ratownika medycznego. Dzieci zdobywały teoretyczną wiedzę z zakresu udzielania pomocy przedszpitalnej oraz zapoznawały się z  prawidłowymi wzorcami zachowań i postaw w życiu codziennym.

Miały także okazję zapoznać się z wyposażeniem nowoczesnych karetek PCZ Polskiego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu  ratujących zdrowie i życie mieszkańców Dolnego Śląska. Przy udziale doświadczonych ratowników medycznych wykonywały szereg podstawowych praktycznych czynności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy, między innymi uczyły się, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, następnie na specjalnym fantomie medycznym ćwiczyły przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo- oddechowej oraz wykonywania  pomiaru EKG. W sumie w ciągu 10 dni ponad 700 dzieci w wieku od 6 do 16 lat miało okazję praktycznie zapoznać się z zawodem ratownika medycznego.

Polski Holding Medyczny PCZ posiada w sektorze usług medycznych 20 przedsiębiorstw leczniczych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, w tym 5 szpitali, 4 sanatoria, 7 przychodni, pogotowie ratunkowe i laboratorium diagnostyczne. Grupa PCZ prowadzi hurtownię farmaceutyczną i hurtownię medyczną oraz kancelarię brokerską w zakresie ubezpieczeń. Grupa jako pierwsza w Polsce świadczy usługi medyczne praktycznie w pełnym zakresie (z wyłączeniem kardiochirurgii i kardiologii inwazyjnej). Z usług świadczonych przez Grupę PCZ korzysta około 450 tysięcy pacjentów rocznie.

Fundacja PCZ …jesteśmy blisko Ciebie powstała w 2006 roku z inicjatywy osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej PCZ. Cele statutowe fundacji to między innymi pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a także prace badawczo-rozwojowe i działania na rzecz integracji europejskiej.