PCZ: ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego

0
867

Zarząd PCZ S.A. poinformował o ustanowieniu 1 lipca 2015 tymczasowego nadzorcy sądowego  w celu zabezpieczenia majątku spółki. Pod koniec czerwca 2015 spółka złożyła wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu.

W komunikacie prasowym Polski Holding Medyczny PCZ poinformował, że ogłoszenie upadłości dotyczy tylko jednej ze spółek wchodzących w skład Holdingu – PCZ S.A. i że działalność medyczna prowadzona w innych podmiotach odbywa się bez przeszkód.

Dotyczy to działalności prowadzonej, między innymi w przychodniach i szpitalach we Wrocławiu, Środzie Śląskiej, Górze, Ziębicach, Brzegu, w obiektach sanatoryjnych w  Przerzeczynie Zdroju, a także usług transportu medycznego oraz dystrybucji hurtowni farmaceutyczno-medycznej.

Jednak od lipca 2015 przestało działać pięć oddziałów szpitala w Środzie Śląskiej, prowadzonego przez jedną ze spółek Holdingu. Z dniem 1 lipca 2015 została wypowiedziana umowa z NFZ dotycząca kontraktu na usługi tych oddziałów.

PCZ poinformował też o sporze z bankiem dotyczącym zapłaty kredytu. 29 czerwca 2015 roku bank przesłał do zarządu spółki pismo, w którym stwierdził, że kredyt został ponownie postawiony w stan wymagalności. Zarząd PCZ oświadczył, że zamierza dochodzić swoich praw na drodze sądowej, nie wyłączając roszczeń odszkodowawczych.

PCZ S.A. w ostatnim czasie informował także o zmianach w zarządzie i w Radzie Nadzorczej. Funkcję prezesa przestał pełnić Romuald Ściborski, który został przewodniczącym Rady Nadzorczej. Od 20 czerwca 2015 roku funkcję prezesa spółki PCZ S.A. pełni dotychczasowy wiceprezes ds. korporacyjnych – Stanisław Pachołek.

Polski Holding Medyczny PCZ posiada w sektorze usług medycznych 20 przedsiębiorstw leczniczych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, w tym 5 szpitali, 4 sanatoria, 10 przychodni, pogotowie ratunkowe i laboratorium diagnostyczne. Grupa PCZ prowadzi hurtownię farmaceutyczną i hurtownię medyczną oraz kancelarię brokerską w zakresie ubezpieczeń. Z usług świadczonych przez Grupę PCZ korzysta blisko 400 tys. pacjentów rocznie.