PCZ: zakończenie subskrypcji obligacji

0
829


Spółka PCZ S.A.  w dniach od 27 czerwca do 12 lipca 2012 przeprowadziła prywatne subskrypcje obligacji serii B. Środki pozyskane w drodze emisji obligacji przeznaczone zostaną na finansowanie nabycia przez spółkę innych podmiotów z branży medycznej.

Podczas emisji obligacji serii B spółka PCZ S.A. planowała pozyskać kwotę między 5 mln. zł a 15 mln. zł. W trakcie subskrypcji zostały złożone zapisy przez 21 podmiotów. W wyniku przeprowadzonej subskrypcji zostały objęte obligacje w ilości 8.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 8.000.000 zł przez 21 podmiotów.

Obligacje serii B są trzyletnimi niezabezpieczonymi obligacjami na okaziciela nie mającymi formy dokumentu. Nominał obligacji wynosi 1.000,- zł i jest równy cenie emisyjnej. Oprocentowanie obligacji jest zmienne oparte na WIBOR 3M powiększonym o marżę w wysokości 6%. Termin wykupu obligacji został określony na 30 czerwca 2015 roku. PCZ  aktualnie stara się o dematerializację obligacji serii B i ich wprowadzenie do notowań na rynku ASO Catalyst prowadzonymi przez GPW i BondSpot.

Polski Holding Medyczny PCZ składa się z 11 podmiotów. W sektorze usług medycznych posiada 5 NZOZ-ów, w tym 4 szpitale, 4 sanatoria, 6 przychodni, pogotowie ratunkowe, laboratorium diagnostyczne oraz świadczy usługi dla 350 000 pacjentów rocznie. Funkcję zarządczą i właścicielską pełni PCZ S.A., która promuje kilka marek handlowych.