PCZ złożył pozew przeciwko bankowi

0
712

Akcjonariusz spółki PCZ – PHM sp. z o.o. złożył pozew przeciwko bankowi dotyczący odszkodowania  w wysokości 521 933 tysiące złotych tytułem odszkodowania z powodu szkody rzeczywistej oraz utraconych korzyści  w związku z utratą wartości przez akcje spółki na skutek działań banku.

Według komunikatu PCZ z czerwca 2015 roku spółka prowadziła z bankiem negocjacje w sprawie spłaty kredytu, jednak 29 czerwca 2015 bank postawił kredyt w stan wymagalności.

Pod koniec czerwca 2015 spółka PCZ S.A. złożyła wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu.

30 lipca 2015 roku zostało wydane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki PCZ S.A. obejmującej likwidację majątku.

PCZ S.A. na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu we wrześniu 2015 miał podjąć  uchwałę w sprawie zniesienia dematerializacji akcji spółki oraz wycofania ich z alternatywnego obrotu NewConnect. Zgromadzenie zostało przerwane do 8 października 2015. 6 października 2015 zarząd Giełdy podjął uchwałę o zawieszeniu obrotu akcjami spółki PCZ S.A.

Polski Holding Medyczny PCZ posiada w sektorze usług medycznych 20 przedsiębiorstw leczniczych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, w tym 5 szpitali, 4 sanatoria, 10 przychodni, pogotowie ratunkowe i laboratorium diagnostyczne. Grupa PCZ prowadzi hurtownię farmaceutyczną i hurtownię medyczną oraz kancelarię brokerską w zakresie ubezpieczeń. Z usług świadczonych przez Grupę PCZ korzysta blisko 400 tysięcy pacjentów rocznie.