Perspektywiczny rynek medyczny w Polsce

0
1167


Niższy wzrost wydatków na ochronę zdrowia w Polsce niż w innych krajach OECD oraz duża dynamika wzrostu tych wydatków świadczy o dużym potencjale rozwoju sektora ochrony zdrowia w Polsce – tak wynika z raportu o innowacyjności sektora medycznego w Polsce w roku 2012.

Pomimo intensywnego rozwoju sektora ochrony zdrowia w Polsce, którego dynamika jest o wiele wyższa niż średnia krajów OECD, Polska nadal jest krajem, który ma wiele do zrobienia w sferze opieki zdrowotnej. W porównaniu do innych państw poziom wydatków na ten sektor w porównaniu do PKB jest nadal niski.

W zestawieniu udziału wydatków na zdrowie w PKB w 2010 roku wydatki Polski plasowały się na jednym z ostatnich miejsc. Niższy udział zanotowany jedynie Estonia, Meksyk i Turcja. Pierwsze miejsce zajmowały USA, gdzie wydatki te stanowiły 17,6 procent PKB.

Ponieważ we wszystkich krajach rozwiniętych dynamika wydatków na ochronę zdrowia znacząco przewyższa dynamikę PKB, można wysnuć przypuszczenie, że w następnych latach ten trend się utrzyma. Według Urszuli Skorupskiej, autorki tekstu pod tytułem „Rozwój sektora ochrony zdrowia w Polsce na tle innych państw”, zawartego w Raporcie, w Polsce będzie następować dalszy, intensywny rozwój sektora ochrony zdrowia.

Raport na temat innowacyjności sektora medycznego w Polsce został zaprezentowany podczas konferencji Innowacje dla ochrony zdrowia, która odbyła się 23 października 2012 roku w Warszawie. Portal Medycynaprywatna.pl sprawował patronat medialny nad tym wydarzeniem. Organizatorami konferencji były: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN im. M. Nałęcza oraz Sieci Naukowej MSN.