Pielęgniarki Affidea wyróżnione

0
454

25 maja 2018 roku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku doceniła pracę pielęgniarek spółki Affidea, przyznając jednej z nich Złoty Czepek, a dwom – Dyplomy Uznania. Złote czepki to nagrody przyznawane za szczególne zasługi na rzecz samorządu pielęgniarskiego oraz upowszechnianie etyki zawodowej.

Nagrodę taką otrzymała Agata Klotzke z Affidea Gdańsk, która między innymi pełniła rolę kierownika kursu dotyczącego podawania środków cieniujących do badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Dyplomy uznania przyznano Marzenie Rudzińskiej-Grzędzickiej z Affidea Wejherowo oraz Annie Wójtowicz z Affidea Gdańsk.

Dyplom uznania to wyróżnienie wręczane za wzorową pracę w ochronie zdrowia, które jest przyznawane pielęgniarkom i położnym, które szczególnie dbają o godność zawodu, a także mają szczególne osiągnięcia zawodowe, podnoszą kwalifikacje zawodowe i wykazują zaangażowanie i otwartość na nowe wyzwania.

Nagrody przyznano z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych, które obchodzone było 12 maja 2018 roku.

Affidea prowadzi w Polsce 25 centrów diagnostycznych rezonansu magnetycznego, w których wykonuje badania na 27 aparatach MR, co pozwala na diagnozowanie blisko 200 tysięcy pacjentów rocznie.

Poza tym pracownie Affidea oferują badania tomografii komputerowej, RTG, USG, a także badania PET-CT. Affidea oferuje także świadczenia w zakresie radioterapii.