Pielęgniarki wystawią skierowanie na opatrunki hydrożelowe

0
498

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczący wyrobów medycznych, na które mają prawo wystawiać skierowanie pielęgniarki i położne, dodaje do wykazu tych wyrobów opatrunki hydrożelowe i opatrunki hydrożelowe złożone.

Określenie przepisów projektowanego rozporządzenia w zakresie wypisywania skierowań na wymienione wyroby, jest niezbędne dla realizacji uprawnień zawodowych pielęgniarek i położnych związanych z samodzielnym wystawianiem zleceń i recept na wyroby medyczne – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Zakłada się, że rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 6 września 2019.

Uwagi do projektu można przekazywać do 20 września 2019.

Czytaj także: Proponujemy weryfikację zakresów polityki na rzecz pielęgniarstwa>>>