Pilotaż POZ w Nadmorskim Centrum Medycznym

0
1219

Nadmorskie Centrum Medyczne z Gdańska realizuje program pilotażowy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – POZ Plus. Program jest dofinansowany ze środków unijnych. Wartość dofinansowania wynosi 306 740 zł. Placówki Centrum obejmują opieką podstawowej opieki zdrowotnej ponad 100 000 osób.

Program POZ Plus obejmuje, poza świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi na podstawie umowy podstawowej POZ, także profilaktyczne świadczenia bilansowe i programy zarządzania chorobą oraz koordynację i monitorowanie przebiegu leczenia przez zespól POZ Plus.

Celem badań bilansowych jest identyfikacja pacjentów zdrowych i potencjalnie chorych, w celu umożliwienia zarządzania liczbą i typem usług przewidzianych dla danej grupy. Głównym celem programu zarządzania chorobą jest prowadzenie przez placówki skoordynowanej opieki nad pacjentami z chorobami przewlekłymi.

Nadmorskie Centrum Medyczne prowadzi jedenaście przychodni, które zlokalizowane są w Gdańsku przy ulicach: Abrahama, Kołobrzeskiej, Gdyńskiej, Jagiellońskiej, Biwakowej, Gospody, Kilińskiego, Świętokrzyskiej, Polanki oraz przy ulicy Otomińskiej a także w Żukowie, przy ulicy Gdańskiej.

Oferta usług świadczonych przez Nadmorskie Centrum Medyczne obejmuje podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, diagnostykę obrazową, między innymi badania rezonansu magnetycznego, i laboratoryjną, rehabilitację, stomatologię, działalność profilaktyczną a także chirurgię jednego dnia.

Placówki Centrum oferują zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt na rok 2018 ma wartość ponad 8 mln zł i dotyczy leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stomatologii, rehabilitacji leczniczej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień a także profilaktycznych programów zdrowotnych.

Od 2014 roku w placówce przy ulicy Abrahama działa ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny „Dwór Seniora”, który oferuje usługi dzienne oraz całodobowe.

Centrum zatrudnia trzystu siedemdziesięciu pracowników etatowych, w tym ponad 150 lekarzy. Podstawową opieką medyczną objętych jest ponad 100 000 mieszkańców z całego województwa. Liczba ta stale wzrasta. Ilość udzielanych porad specjalistycznych wynosi około 600 000 rocznie.

Nadmorskie Centrum Medyczne działa od 2002 roku. Jest prowadzone przez spółkę z o.o., której zarząd tworzą: Mieczysław Szulc Cieplicki, Mikołaj Ruciński oraz Rafał Szulc Cieplicki.