Pilotażowy program onkologiczny w dwóch dodatkowych województwach

0
685
Centrum Onkologii w Kielcach

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie pilotażowego programu opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej rozszerza na ten program na kolejne dwa województwa – podlaskie i pomorskie.

Obecnie pilotaż jest realizowany w województwie dolnośląskim i świętokrzyskim. Za wyborem województw podlaskiego i pomorskiego przemawiały zróżnicowana liczba i rozmieszczenie ludności oraz struktura świadczeniodawców i zapadalność na poszczególne typu nowotworów – uzasadniają autorzy projektu.

Na terenie województw objętych pilotażem utworzona zostanie sieć onkologiczna, w skład której wejdą wojewódzki ośrodek koordynujący wraz z ośrodkami współpracującymi I i II poziomu oraz współpracującym uniwersyteckim ośrodkiem klinicznym.

Rolę wojewódzkich ośrodków koordynujących, na których spoczywać będzie ciężar zapewnienia sprawnego i efektywnego systemu opieki nad świadczeniobiorcą, będą pełnić: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu – na terenie województwa dolnośląskiego, Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach – na terenie województwa świętokrzyskiego, Białostockie Centrum Onkologii – na terenie województwa podlaskiego oraz  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku – na terenie województwa pomorskiego.

Na terenie województwa podlaskiego Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku będzie współpracującym uniwersyteckim ośrodkiem klinicznym.

Czytaj także: Od 1 lipca 2019 – SOR-y według nowych zasad>>>

W ramach pilotażu testowane i oceniane będą zasadność oraz skuteczność funkcjonowania modelu opartego na sieci ośrodków onkologicznych.

Współpracujące w ramach sieci ośrodki będą zapewniały kompleksową i skoordynowaną opiekę onkologiczną w pięciu wybranych typach nowotworów złośliwych – gruczołu krokowego, jajnika, jelita grubego, piersi i płuca.

W projekcie wprowadzono również rozwiązania, wynikające z dotychczasowej realizacji pilotażu, mające na celu usprawnienie realizacji programu, dotyczące jednolitych dokumentów stosowanych przez wszystkie podmioty biorące udział w pilotażu, co pozwoli na sprawne przekazywanie danych w jednolitym formacie.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 4 lipca 2019.

Uwagi do projektu można przekazywać do 18 lipca 2019.