Piotr Soszyński w zarządzie Telemedycznej Grupy Roboczej

0
298

Dr n. med. Piotr Soszyński, dyrektor ds. systemów medycznych Medicover Polska, został wybrany do zarządu fundacji Telemedyczna Grupa Robocza. Celem działania organizacji jest propagowanie i wspieranie rozwiązań z zakresu e-zdrowia i telemedycyny.

W czerwcu 2018 roku Telemedyczna Grupa Robocza zaprezentowała raport pt. „Jak skutecznie wykorzystać potencjał telemedycyny w polskim systemie ochrony zdrowia”, którego przedstawiciel Medicover Polska jest współautorem. Publikacja ocenia możliwości wdrożenia i wykorzystania narzędzi telemedycznych w polskim systemie ochrony zdrowia oraz definiuje kluczowe bariery rozwoju e-zdrowia.

– Wykorzystanie potencjału telemedycyny należy mierzyć poziomem jej stosowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej finansowanym przez płatnika publicznego. Nie należy przy tym zapominać, że ze środków publicznych mogą być finansowane także świadczenia telemedyczne udzielane przez podmioty prywatne. Szersze zaangażowanie świadczeniodawców prywatnych w publicznym systemie opieki zdrowotnej w formie świadczeniodawców lub podwy­konawców świadczeniodawców publicznych z pewnością wpłynęłoby korzystnie na systemowe upowszechnianie telemedycyny, co przełoży się pozytywnie na wzrost jakości publicznej służby zdrowia – podkreślił dr n. med. Piotr Soszyński.

Czytaj także komentarz Piotra Soszyńskiego: Skalą wykorzystania telemedycyny jest jej zastosowanie w publicznym systemie ochrony zdrowia>>>

Telemedyczna Grupa Robocza działa od czerwca 2015 roku. Jest organizacją branżową zrzeszającą świadczeniodawców, producentów wyrobów medycznych, dostawców usług IT oraz ekspertów prawno-medycznych działających wspólnie na rzecz rozwoju telemedycyny w Polsce. Medicover Polska jest partnerem strategicznych fundacji.