Piotr Warczyński nowym wiceministrem zdrowia

0
753

Na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia został powołany dr n. med. Piotr Warczyński. Dotychczas pełnił funkcje dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia oraz wiceprzewodniczącego Rady Akredytacyjnej Ministra Zdrowia.

Dr n. med. Piotr Warczyński jest specjalistą chorób wewnętrznych. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w dziedzinie gastroenterologii. Ukończył między innymi Warszawską Akademię Medyczną, Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania, Wyższą Szkołę Handlu i Finansów Międzynarodowych oraz Szkołę Główną Handlową.

Wiceminister pracuje w resorcie zdrowia od 13 lat. Był inicjatorem i współautorem kilkunastu projektów oraz nowelizacji ustaw, m.in.: ustawy o działalności leczniczej (2011 rok) oraz pakietu ustaw zdrowotnych (2007/2008 rok), w tym ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (2008 rok), ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia (2008 rok), ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia (2008 rok). Współtworzył również ustawę o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (2005 rok), a także program wieloletni „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” (tzw. plan B) realizowany latach 2009 – 2011.