Pisz: Shim-Med prowadzi pracownię RMI w szpitalu

0
1112

W szpitalu powiatowym w Piszu (województwo warmińsko-mazurskie) otwarto nową pracownię rezonansu magnetycznego. Jest to jedyna w regionie pracownia z aparatem w technologii otwartej i pierwsza w województwie uruchomiona w szpitalu powiatowym. Pracownię prowadzi firma Shim-Med.

Na pracownię zaadaptowane zostały pomieszczenia byłego magazynu szpitalnego, które zostały firmie Shim-Med wydzierżawione na 10 lat.

Obecnie świadczenia w nowej pracowni wykonywane są komercyjnie. Brak jest jednoznacznych deklaracji NFZ co do terminu zakontraktowania świadczeń w tej pracowni.

Szpital w Piszu prowadzi 10 oddziałów, w tym między innymi zakaźny, medycyny paliatywnej, ortopedyczno-urazowy i szpitalny oddział ratunkowy. Placówka posiada także kilkanaście poradni specjalistycznych, pracownię diagnostyki obrazowej (RTG, TK), laboratorium diagnostyczne i pracownię bakteriologii.

Frma Shim-Med istnieje od 1992 roku i od tego czasu jest wyłącznym autoryzowanym przedstawicielem japońskiej firmy Shimadzu w Polsce w zakresie sprzedaży i serwisu aparatury do diagnostyki obrazowej: aparatów RTG do angiografii naczyniowej i kardioangiografii, klasycznych aparatów RTG do radiografii, aparatów RTG do radiografii i fluoroskopii, mobilnych aparatów RTG śródoperacyjnych oraz mobilnych aparatów RTG przyłóżkowych.

W 2012 roku firma Shim-Med otworzyła swoją pierwszą „Pracownię Rezonansu Magnetycznego – Konstancin” i rozszerzyła działalność o usługi związane  z wykonywaniem badań otwartym systemem rezonansu magnetycznego AIRIS VENTO 0,3T firmy HITACHI.