Placówka w Giżycku w Grupie Nowy Szpital

0
853

Grupa Nowy Szpital przejmie zarządzanie szpitalem powiatowym w Giżycku. Przedstawiciele GNS i zarządu Powiatu Giżyckiego podpisali porozumienie w tej sprawie. Umowa zakłada, że w przez pięć lat Grupa Nowy Szpital będzie zarządzała szpitalem przekształconym w spółkę. Po tym okresie GNS stanie się jej udziałowcem.

– Cieszę się, że samorząd Giżycka nam zaufał. Będziemy się starali, aby zaufali nam również mieszkańcy Giżycka, którzy korzystają lub będą korzystać z usług szpitala. Współpracując z samorządem chcemy rozwijać szpital, tak aby jak najlepiej służył lokalnej społeczności – mówi Marcin Szulwiński prezes GNS.

– Z informacji, jakie posiadamy, jest to pierwszy proces przekształceniowy w Polsce z udziałem zewnętrznego operatora zarządzającego, oparty na nowej ustawie o działalności leczniczej. Inne powiaty przyglądają się „naszej” ścieżce. Tym ważniejsze było dla nas odpowiednie przygotowanie całego przebiegu przekształcenia, w szczególności od strony prawnej, majątkowej i pracowniczej. Dlatego też podpisana w dniu 28 stycznia 2013 roku  umowa operatorska zawiera między innymi szczegółowo doprecyzowany pracowniczy „pakiet socjalny” oraz kilkuletni program rozwoju spółki „Szpital Giżycki” – mówi Mirosław Dariusz Drzażdżewski Starosta Giżycki.

Zgodnie z podpisaną umową, nie zmieni się zakres świadczonych przez szpital w Giżycku usług medycznych. Nadal będą to świadczenia w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Grupa Nowy Szpital zobowiązała się między innymi do podnoszenia jakości i rozszerzania zakresu świadczonych przez szpital usług medycznych, zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego i działań zmierzających do zwiększenia przychodów szpitala. W planach jest na przykład utworzenie oddziały udarowego czy oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej.

Umowa zobowiązuje również GNS do wprowadzenia programu restrukturyzacji i rozwoju, którego celem jest zaprzestanie zadłużania się jednostki, zbilansowanie jej działalności i bieżące regulowanie wszystkich zobowiązań.
– Z doświadczenia wiemy, że szpital może nie tylko funkcjonować samodzielnie ale także finansować inwestycje z wypracowanych środków. W Grupie mamy większe możliwości uzyskania korzystnych cen materiałów medycznych, sprzętu czy usług zewnętrznych – mówi Marcin Szulwiński. Kluczowy będzie ten i następny rok, kiedy wprowadzona zostanie większość działań naprawczych. Zgodnie z założonym planem, pozytywne efekty finansowe będą widoczne już w drugim roku po przejęciu zarządzania przez Grupę Nowy Szpital.

Grupa Nowy Szpital to największa w Polsce grupa prywatnych szpitali świadczących usługi w ramach publicznego ubezpieczenia. GNS zarządza dwunastoma szpitalami m.in. w Olkuszu, Świebodzinie, Kostrzynie nad Odrą czy w Świeciu, prowadzi poradnie i zakłady opiekuńczo-lecznicze. Szpital w Giżycku będzie trzynastą placówką zarządzaną przez GNS. W sumie opieką medyczną Grupy objętych jest około 650 tysięcy pacjentów z województw: lubuskiego, małopolskiego i kujawsko-pomorskiego a teraz również warmińsko-mazurskiego.