Placówki niepubliczne ważnym elementem rynku medycznego

0
1088

Z danych NFZ wynika, że placówki niepubliczne mają znaczny udział w kontraktowaniu usług w zakresie hospitalizacji jednego dnia oraz planowej. Zwiększa się także udział tych podmiotów w wykonywaniu kontraktowanych usług w zakresie hospitalizacji pełnej.

Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że udział niepublicznych placówek medycznych w kontraktowaniu usług w zakresie hospitalizacji jednego dnia wynosił w roku 2009  – 90,85 procent, w roku 2010 – 89,84 procent, a w roku 2011 – 89,79 procent. Zmniejszenie tego udziału, chociaż nieznaczne, wskazuje, że także placówki publiczne zaczynają rozwijać tego typu usługi.

Udział procentowy liczby zakontraktowanych zabiegów w zakresie hospitalizacji planowej świadczonych przez placówki niepubliczne jest również wysoki i wynosił w roku 2009 – 80,55 procent, w roku 2010 – 77,90 procent, a w roku 2011 – 75,34 procent.

Odwrotne proporcje występują w przypadku umów dotyczących hospitalizacji pełnej. Tutaj udział placówek niepublicznych był niewielki i wynosił w roku 2009 – 7,95 procent, w roku 2010 – 8,41 procent, a w roku 2011 – 9,75 procent. Jednak z danych tych wyraźnie wynika, że coraz więcej placówek niepublicznych oferuje te usługi finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W roku 2011 wydatki NFZ na szpitalnictwo wyniosły – 27,5 mld zł. Kontrakty szpitali prywatnych miały wartość 2 mld zł, natomiast zadłużenie szpitali publicznych wynosiło 10,5 mld zł.

Do największych sieci prywatnych szpitali w Polsce należą: EMC Instytut Medyczny, prowadzący 8 placówek, Grupa Nowy Szpital z 10-cioma placówkami, Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, które prowadzą 12 oddziałów, Centrum Kardiologii Allenort prowadzące 8 szpitali i oddziałów czy Pomorskie Centra Kardiologiczne z 3-ema szpitalami. To tylko niektóre przykłady inwestycji, na które budżet państwa nie musiał wydać ani złotówki. Ciągle też powstają kolejne.

W roku 2011 działało prywatnych 551 podmiotów, które oferowały usługi w zakresie leczenia szpitalnego finansowane przez NFZ (w tym 53 centra dializ leczące PNN i nadczynność przytarczyc u pacjentów hemodializowanych). Spośród nich 20 posiadało kontrakty na te usługi o wartości ponad 20 mln zł, 43 jednostki posiadały kontrakt o wartości od 10 do 20 mln zł, 206 placówek miało kontrakt od 1 do 10 mln zł, a 282 placówki –do miliona złotych.

Dane te zostały zaprezentowane przez Andrzeja Mądralę, wiceprezydenta Pracodawców RP podczas VII Forum Rynku Zdrowia. Andrzej Mądrala w imieniu organizacji – Pracodawcy Medycyny Prywatnej oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych zaapelował do rządu o odpowiadającą realnym kosztom taryfikację świadczeń, całościową, zdrowotną i społeczną, analizę kosztów choroby, wsparcie finansowe jakości, innowacyjności i efektywności leczenia, kontrolę jakości świadczeń w oparciu o porównywalne wskaźniki  i pomiary, wprowadzenie publicznie dostępnego rankingu szpitali,  upodmiotowienie i konkurencję oddziałów regionalnych NFZ, udział firm ubezpieczeniowych w podziale składki podstawowej, dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, uporządkowanie kwestii badań klinicznych oraz przejrzystość funkcji i zadań konsultantów.