Pleszew: szpital zbadał satysfakcję pacjentów

0
1287

Pleszewskie Centrum Medyczne zbadało satysfakcję swoich pacjentów. Z ankiet wynika, że na wybór tej placówki największy wpływ miały takie czynniki jak dostęp do dobrych specjalistów, dobra opinia wśród rodziny lub znajomych oraz dobre warunki pobytu.

Na takie powody wyboru szpitala w Pleszewie na miejsce leczenia wskazało od 18 do 21 procent badanych. Dla 15 procent pacjentów ważna była dogodna lokalizacja, dla 11 procent – zakres świadczonych usług. Mniejsze znaczenie miało wyposażenie w nowoczesny sprzęt diagnostyczny czy osiągnięcia szpitala, mające swoje odbicie w nagrodach czy rankingach.

98 procent wypełniających ankiety było zadowolonych z pobytu na oddziałach szpitalnych. Równe pozytywne opinie dotyczyły zakładu fizjoterapii (100 procent zadowolonych), zakładu diagnostyki obrazowej (98 procent), zakładu diagnostyki laboratoryjnej (96,2 procent) oraz poradni specjalistycznych (95,2 procent).

Badanie satysfakcji Pacjentów Pleszewskiego Centrum Medycznego zostało przeprowadzone w sierpniu 2015. Kwestionariusz ankiety wypełniło 912 respondentów przebywających z różnych przyczyn w Pleszewskim Centrum Medycznym, było to o 16 procent więcej niż w roku 2014 Średni zwrot wypełnionych ankiet kształtował się na poziomie 75,5 procenta.

Pleszewskie Centrum Medyczne prowadzi szpital z 12 oddziałami, poradnie specjalistyczne i zakłady diagnostyczne, a także Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Hospicjum Domowe.  Placówkę prowadzi spółka z udziałem samorządu powiatowego. Kontrakt placówki na rok 2015 zawarty z NFZ ma wartość ponad 73 mln zł.