Płock: Centrum Medica certyfikowanym Centrum Medycyny Podróży

0
1111

Centrum Medyczne Medica z Płocka dołączyło do grona krajowej sieci certyfikowanych centrów medycyny podróży, działających pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Poradnia medycyny podróży działa w przychodni Medica przy ulicy Chemików. Usługi oferowane przez poradnię to konsultacje lekarza medycyny podróży, szczepienia ochronne, dobór profilaktyki lekowej, wydawanie książeczki szczepień międzynarodowych itp.

Druga placówka Centrum Medica działa przy ulicy Kutrzeby. W planach jest rozszerzenie zakresu usług o nowe specjalności, a także utworzenie nowej placówki w centrum Płocka.

Medica świadczy usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i lecznictwa specjalistycznego w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego wraz z szerokim zapleczem diagnostycznym oraz rehabilitacją leczniczą. Realizuje szereg programów w zakresie promocji zdrowia i szerzenia oświaty zdrowotnej. Oferuje medycynę pracy.

Od maja 2014 roku Medica należy do Grupy PZU, która inwestuje w placówki medyczne. Centrum przed przejęciem przez PZU działało jako Orlen Medica,

PZU w maju 2014 kupił także spółkę Prof-Med z Włocławka oraz sanatorium Krystynka z Ciechocinka, a w sierpniu 2014 – sieć placówek Elvita z Jaworzna, przedtem należącą do Tauron Polska Energia. W roku 2015 akwizycja dotyczyła Centrum Medycznego Gamma z Warszawy. PZU zapowiedziało przeznaczenie do roku 2020 na rozwój usług zdrowotnych 800 mln zł, z tego 450 mln zł na akwizycje.