Płock: onkologia w Centrum Medycznym Medica

0
265


Centrum Medyczne Medica z Płocka od stycznia 2018 roku rozszerzyło zakres oferowanych usług o konsultacje onkologiczne. Konsultacje są oferowane w ramach skoordynowanej opieki onkologicznej i współpracy z Centrum Diagnostyki i Terapii Nu-Med.

Świadczeń udziela specjalista onkologii i radioterapii.

Centrum Medyczne Medica prowadzi w Płocku dwie placówki – przy ulicy Chemików oraz przy ulicy Kutrzeby. W planach jest rozszerzenie zakresu usług o nowe specjalności, a także utworzenie nowej placówki w centrum Płocka.

Medica świadczy usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i lecznictwa specjalistycznego w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego wraz z szerokim zapleczem diagnostycznym oraz rehabilitacją leczniczą. Realizuje szereg programów w zakresie promocji zdrowia i szerzenia oświaty zdrowotnej. Oferuje medycynę pracy.

Od 2014 roku Medica należy do Grupy PZU, która inwestuje w placówki medyczne. Centrum przed przejęciem przez PZU działało jako Orlen Medica.