Płock: opieka koordynowana w CM Medica

0
772


Centrum Medyczne Medica z Płocka od marca 2017 otwiera nowy gabinet opieki koordynowanej, który przeznaczony jest dla pacjentów, którzy od lekarza z placówki otrzymali skierowania w trybie pilnym.

Wykwalifikowany personel medyczny zatrudniony w gabinecie pomaga umówić się za wizytę bądź badanie w przyspieszonym terminie.

Celem wprowadzonego rozwiązania jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów oraz skrócenie czasu przyjęcia w pilnych sytuacjach.

Centrum Medyczne Medica prowadzi w Płocku dwie placówki – przy ulicy Chemików oraz przy ulicy Kutrzeby. W planach jest rozszerzenie zakresu usług o nowe specjalności, a także utworzenie nowej placówki w centrum Płocka.

Medica świadczy usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i lecznictwa specjalistycznego w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego wraz z szerokim zapleczem diagnostycznym oraz rehabilitacją leczniczą. Realizuje szereg programów w zakresie promocji zdrowia i szerzenia oświaty zdrowotnej. Oferuje medycynę pracy.

Od maja 2014 roku Medica należy do Grupy PZU, która inwestuje w placówki medyczne. Centrum przed przejęciem przez PZU działało jako Orlen Medica,

PZU w 2014 roku kupił także spółkę Prof-Med z Włocławka oraz sanatorium Krystynka z Ciechocinka oraz sieć placówek Elvita z Jaworzna, przedtem należącą do Tauron Polska Energia. W roku 2015 akwizycja dotyczyła Centrum Medycznego Gamma z Warszawy. PZU zapowiedziało przeznaczenie do roku 2020 na rozwój usług zdrowotnych 800 mln zł, z tego 450 mln zł na akwizycje.