PMP: nowy przewodniczący Forum Opieki Długoterminowej

0
1009


Nowym przewodniczącym Forum Opieki Długoterminowej, działającego w ramach organizacji Pracodawców Medycyny Prywatnej, został Tomasz Barski, dyrektor zarządzający spółki Care Experts.

Tomasz Barski związany jest zawodowo z opieką długoterminową od pięciu lat, od półtora roku działa w ramach Grupy Medicover.

Dotychczas funkcję tę pełniła Agnieszka Szpara, inicjatorka utworzenia Forum, która od września 2014 pełni funkcję prezesa spółki EMC Instytut Medyczny S.A.

Forum Opieki Długoterminowej powstało w połowie 2012 roku. Jego celem było stworzenie miejsca wymiany doświadczeń oraz wsparcie inicjatyw zmierzających do zreformowania obszaru usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Do sukcesów Forum można zliczyć zdefiniowanie postulatów świadczeniodawców, dotyczących między innymi istniejącej w obszarze usług opiekuńczych szarej strefy oraz ukrytych kosztów, powstających na przykład podczas leczenia szpitalnego na oddziałach internistycznych. Sukcesem Forum było też to, że temat opieki długoterminowej został zasygnalizowany podczas obrad Komisji Trójstronnej ds. Zdrowia.

Zmiany systemowe, które są postulowane w tej dziedzinie, dotyczą między innymi organizacji usług opiekuńczych i medycznych, polegające na podejściu zintegrowanym oraz lepszym podziale pieniędzy już wydawanych w systemie ochrony zdrowia i opieki społecznej.

– Chciałbym, aby Forum położyło także nacisk na kontakty z mediami i edukację, gdyż w mojej ocenie niewielka jest świadomość społeczna tego, czego można oczekiwać od świadczeniodawców tego typu usług – mówi nowy przewodniczący Forum Tomasz Barski.

Obecnie aktywnie działają w ramach Forum: Lux Med Tabita, Care Experts, MEDIsystem, Promedica 24 oraz House Opieka Domowa. Kolejnych kilka podmiotów zadeklarowano przystąpienie do Forum.