Podlaskie Centrum Psychogeriatrii: bezpłatne badania zaburzeń pamięci

0
766

Podlaskie Centrum Psychogeriatrii z Białegostoku oferuje bezpłatne badania osób z zaburzeniami pamięci. Badania mogą pomóc we wczesnej diagnozie takich schorzeń, jak między innymi choroba Alzheimera.

Bezpłatne badania są możliwe dzięki badaniom klinicznym prowadzonym w Centrum. Dzięki tym badaniom pacjenci mają możliwość skorzystania z nowych metod leczenia i diagnozowania, mają także zapewniony regularny monitoring stanu zdrowia i dostęp do dodatkowych bezpłatnych badań.

Podlaskie Centrum Psychogeriatrii zajmuje się kompleksowo problemami neurologiczno-psychiatrycznymi. Przedmiotem pracy placówki są głównie schorzenia neurozwyrodnieniowe, takie jak choroba Alzheimera czy choroby otępienne. Placówka szczególną wagę przywiązuje do jak najwcześniejszej diagnostyki zaburzeń pamięci, co może odgrywać kluczową rolę w zapobieganiu lub odroczeniu wystąpienia otępienia.

W placówce działa dzienny oddział opieki oferujący 60-dniowe turnusy finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. W oddziale może przebywać jednorazowo 24 pacjentów. Mogą być tutaj przyjęci pacjenci po ukończeniu 60. roku życia, u których zdiagnozowano otępienia w stopniu łagodnym do umiarkowanego, zaburzenia depresyjne oraz stabilny stan somatyczny. W oddziale pacjenci korzystają z kompleksowej opieki polegającej na diagnostyce psychologicznej, terapii zajęciowej oraz nadzoru lekarza specjalisty z zakresu psychiatrii. Poza tym w placówce działają: poradnia geriatryczna, poradnia neurologiczna, poradnia zdrowia psychicznego oraz zespół leczenia środowiskowego.

Centrum oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt placówki na rok 2013 ma wartość 737 844,72  zł. Środki te finansują konsultacje ambulatoryjne w zakresie neurologii, psychiatrii oraz świadczenia dzienne psychiatryczne geriatryczne i leczenie środowiskowe (domowe). Centrum mieści się przy ulicy Choroszczańskiej 24.