Podział ryzyka nie jest rozwiązaniem

Autor:
15 lutego 2012

Według wiceministra zdrowia Jakuba Szulca najlepszym i najszybszym rozwiązaniem problemu, który wyniknął z wprowadzenia obowiązkowych ubezpieczeń od zdarzeń medycznych, jest uzgodnienie z ubezpieczycielami możliwości podziału ryzyka między szpitale a ubezpieczyciela. Przedstawiciele Pracodawców RP nie zgadzają się z takim stanowiskiem.

W zaproponowanym takim każdy ze szpitali decydowałby w jakiej części ponosiłby ryzyko samodzielnie, a w jakiej szkodę pokrywałby ubezpieczyciel (do maksymalnej określonej w ustawie sumy gwarancyjnej). Granica podziału miałby być płynna i zależna od władz szpitala. Dla wybranego przez szpital poziomu udziału własnego w odszkodowaniu ubezpieczyciel składałby odpowiadającą temu obranemu udziałowi ofertę. Mogłoby to spowodować uelastycznienie wysokości składki z jednoczesną możliwością jej zmniejszenia. Według wstępnych wyliczeń oznaczałoby to spadek wysokości składki od 40% do 70% w stosunku do obecnych propozycji (obecnie zaproponowana przez PZU wysokość składki wynosi od 200 do 800 tysięcy zł). Równocześnie szpitale, które zawarły już umowy, miałyby możliwość ich renegocjowania ze wszystkimi z tego wynikającymi konsekwencjami. Wiązałoby się to z koniecznością wzięcia częściowej odpowiedzialności finansowej za ewentualne odszkodowania przez szpitale do określonej sumy określonej w umowie z ubezpieczycielem. Scenariusz taki został przez ministra przedyskutowany z PZU i uzyskał wstępną akceptację.

Przedstawiciele Pracodawców RP zdecydowanie zaprotestowali przeciwko takiej propozycji. Propozycja ministerstwa nie rozwiązuje bowiem głównego problemu, jakim jest koszt odszkodowania, bez względu na to, czy będzie opłacany poprzez składkę ubezpieczeniową, czy bezpośrednio przez szpital. W dalszym ciągu oznaczać to będzie obowiązek płacenia ubezpieczycielowi, na co szpitale nie mają środków. Podniesie się także ryzyko funkcjonowania szpitala i może się wkrótce okazać, że ewentualna decyzja o wysokim udziale własnym była nieopłacalna ekonomicznie. Według przedstawicieli Pracodawców RP niezbędna jest pilna zmiana ustawy o działalności leczniczej znosząca obligatoryjność ubezpieczenia oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie zbyt szerokiej definicji zdarzenia medycznego. Zgodnie bowiem z ustawą, przy obecnej definicji zdarzenia medycznego, tak naprawdę każdą śmierć pacjenta w podeszłym wieku można uznać za zdarzenie medyczne skutkujące odszkodowaniem w wysokości 300 tys. zł. Rozwiązanie zaproponowane przez ministra w żaden sposób nie rozwiązuje problemu, pozwala tylko zmniejszyć poziom składki, ale pod warunkiem wzięcia odpowiedzialności finansowej za odszkodowania. Pracodawcy RP zaapelowali o szybkie zmiany ustaw. W przeciwnym przypadku szpitale nie dadzą rady pokryć kosztów ubezpieczenia.

Minister zapewnił, że planowana jest szersza nowelizacja ustaw z pakietu zdrowotnego (tzw. czyszcząca błędy). Jest ona planowana na najbliższe miesiące, a resort jest otwarty na negocjacje co do jej zakresu i treści. Minister argumentował także, że jest już za późno na niektóre zmiany, takie jak przedłużenie vacatio legis, czy zniesienie obligatoryjności (część szpitali bowiem wykupiła ubezpieczenie).

10 lutego 2012 zostało podpisane rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące kwot odszkodowań z zakresu ubezpieczeń od zdarzeń medycznych. Pozwoli to ubezpieczycielom przeprowadzić rzetelne kwotowanie i być może zachęci inne firmy ubezpieczeniowe do wejścia na rynek ubezpieczeń od zdarzeń medycznych. Minister poinformował także, że rozmawiał z wojewodami, którzy mają nie podejmować żadnych radykalnych kroków, w tym kontrolowania szpitali i wykreślania ich z rejestrów.

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia odbyło się z udziałem ministrów Jakuba Szulca oraz Marka Habera wspieranych przez liczny zespół ekspertów, w tym m.in. dyrektora departamentu organizacji i ochrony zdrowia Piotra Warczyńskiego, dyrektora dialogu społecznego Jakuba Bydłonia oraz z-cy dyrektora departamentu prawnego Aliny Budziszewskiej-Makulskiej. Udział w spotkaniu wzięli także przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stronę pracodawców reprezentowali Pracodawcy RP oraz Business Center Club. W imieniu Pracodawców RP uczestniczyli: Andrzej Mądrala, Anna Rulkiewicz, Dorota Gałczyńska-Zych, Robert Mołdach oraz Grzegorz Byszewski. Spotkanie odbyło się 8 lutego 2012 roku. Kolejne spotkanie Ministra Zdrowia w tej sprawie miało się odbyć w piątek 10 lutego 2012 z udziałem przedstawicieli PZU, co miało pozwoli na wypracowanie wspólnie ramowego wzoru umowy, który pozwoli zrealizować cel założony przez Ministerstwo Zdrowia. Spotkanie zostało jednak odwołane przez Ministerstwo.


Robert Mołdach, Pracodawcy RP

 

 

Według wiceministra zdrowia Jakuba Szulca najlepszym i najszybszym rozwiązaniem problemu, który wyniknął z wprowadzenia obowiązkowych ubezpieczeń od zdarzeń medycznych, jest uzgodnienie z ubezpieczycielami możliwości podziału ryzyka między szpitale a ubezpieczyciela. Przedstawiciele Pracodawców RP nie zgadzają się z takim stanowiskiem.

W zaproponowanym takim każdy ze szpitali decydowałby w jakiej części ponosiłby ryzyko samodzielnie, a w jakiej szkodę pokrywałby ubezpieczyciel (do maksymalnej określonej w ustawie sumy gwarancyjnej). Granica podziału miałby być płynna i zależna od władz szpitala. Dla wybranego przez szpital poziomu udziału własnego w odszkodowaniu ubezpieczyciel składałby odpowiadającą temu obranemu udziałowi ofertę. Mogłoby to spowodować uelastycznienie wysokości składki z jednoczesną możliwością jej zmniejszenia. Według wstępnych wyliczeń oznaczałoby to spadek wysokości składki od 40% do 70% w stosunku do obecnych propozycji (obecnie zaproponowana przez PZU wysokość składki wynosi od 200 do 800 tysięcy zł). Równocześnie szpitale, które zawarły już umowy, miałyby możliwość ich renegocjowania ze wszystkimi z tego wynikającymi konsekwencjami. Wiązałoby się to z koniecznością wzięcia częściowej odpowiedzialności finansowej za ewentualne odszkodowania przez szpitale do określonej sumy określonej w umowie z ubezpieczycielem. Scenariusz taki został przez ministra przedyskutowany z PZU i uzyskał wstępną akceptację.

Przedstawiciele Pracodawców RP zdecydowanie zaprotestowali przeciwko takiej propozycji. Propozycja ministerstwa nie rozwiązuje bowiem głównego problemu, jakim jest koszt odszkodowania, bez względu na to, czy będzie opłacany poprzez składkę ubezpieczeniową, czy bezpośrednio przez szpital. W dalszym ciągu oznaczać to będzie obowiązek płacenia ubezpieczycielowi, na co szpitale nie mają środków. Podniesie się także ryzyko funkcjonowania szpitala i może się wkrótce okazać, że ewentualna decyzja o wysokim udziale własnym była nieopłacalna ekonomicznie. Według przedstawicieli Pracodawców RP niezbędna jest pilna zmiana ustawy o działalności leczniczej znosząca obligatoryjność ubezpieczenia oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie zbyt szerokiej definicji zdarzenia medycznego. Zgodnie bowiem z ustawą, przy obecnej definicji zdarzenia medycznego, tak naprawdę każdą śmierć pacjenta w podeszłym wieku można uznać za zdarzenie medyczne skutkujące odszkodowaniem w wysokości 300 tys. zł. Rozwiązanie zaproponowane przez ministra w żaden sposób nie rozwiązuje problemu, pozwala tylko zmniejszyć poziom składki, ale pod warunkiem wzięcia odpowiedzialności finansowej za odszkodowania. Pracodawcy RP zaapelowali o szybkie zmiany ustaw. W przeciwnym przypadku szpitale nie dadzą rady pokryć kosztów ubezpieczenia.

Minister zapewnił, że planowana jest szersza nowelizacja ustaw z pakietu zdrowotnego (tzw. czyszcząca błędy). Jest ona planowana na najbliższe miesiące, a resort jest otwarty na negocjacje co do jej zakresu i treści. Minister argumentował także, że jest już za późno na niektóre zmiany, takie jak przedłużenie vacatio legis, czy zniesienie obligatoryjności (część szpitali bowiem wykupiła ubezpieczenie).

10 lutego 2012 zostało podpisane rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące kwot odszkodowań z zakresu ubezpieczeń od zdarzeń medycznych. Pozwoli to ubezpieczycielom przeprowadzić rzetelne kwotowanie i być może zachęci inne firmy ubezpieczeniowe do wejścia na rynek ubezpieczeń od zdarzeń medycznych. Minister poinformował także, że rozmawiał z wojewodami, którzy mają nie podejmować żadnych radykalnych kroków, w tym kontrolowania szpitali i wykreślania ich z rejestrów.

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia odbyło się z udziałem ministrów Jakuba Szulca oraz Marka Habera wspieranych przez liczny zespół ekspertów, w tym m.in. dyrektora departamentu organizacji i ochrony zdrowia Piotra Warczyńskiego, dyrektora dialogu społecznego Jakuba Bydłonia oraz z-cy dyrektora departamentu prawnego Aliny Budziszewskiej-Makulskiej. Udział w spotkaniu wzięli także przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stronę pracodawców reprezentowali Pracodawcy RP oraz Business Center Club. W imieniu Pracodawców RP uczestniczyli: Andrzej Mądrala, Anna Rulkiewicz, Dorota Gałczyńska-Zych, Robert Mołdach oraz Grzegorz Byszewski. Spotkanie odbyło się 8 lutego 2012 roku. Kolejne spotkanie Ministra Zdrowia w tej sprawie miało się odbyć w piątek 10 lutego 2012 z udziałem przedstawicieli PZU, co miało pozwoli na wypracowanie wspólnie ramowego wzoru umowy, który pozwoli zrealizować cel założony przez Ministerstwo Zdrowia. Spotkanie zostało jednak odwołane przez Ministerstwo.

Robert Mołdach, Pracodawcy RP

 

 

Inne artykuły

Pracodawcy RP wręczyli Jubileuszowe Wektory 2021

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 16.01.2022

15 stycznia 2022 po raz 20. wręczone zostały nagrody Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Medal Pro Masovia otrzymał z rąk marszałka województwa organizator wydarzenia. Partnerem medycznym uroczystości była Grupa Lux Med, a jednym z partnerów – Laboratoria Medyczne Diagnostyka.

Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawiciela rynku medycznego.

Wyróżnienie otrzymał Piotr Sójka, współwłaściciel firmy MIRAI Clinic sp. za stworzenie unikalnego, nowoczesnego centrum ortopedycznego przy zachowaniu najwyższej troski o zabytkową wartość budowli i potrzeby lokalnej społeczności.

MIRAI Clinic prowadzi placówki w Otwocku oraz w Warszawie – w dzielnicach Wola i Mokotów.

Czytaj także: Sport-Klinika organizatorem sympozjum ortopedycznego>>>

Pozostali wyróżnieni Wektorami 2021 to: Andrzej Wasilewski, akcjonariusz MAK Investments S.A.,  Elżbieta Zajezierska, prezes zarządu Nowel Sp. z o.o., Michael Schulz, regional manager H&M Hennes & Mauritz logistics sp z o.o., Jan Rejs, właściciel i założyciel Rejs Sp. z o.o. w Rypinie oraz spółka Polenergia S.A.

Nagrodę Super Wektora otrzymał Rafał Brzoska, prezes InPost Sp. z o.o.

Wektory to coroczne nagrody przyznawane od 2002 roku przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Są prestiżowym wyróżnieniem dla tych, którzy wskazują nowatorskie rozwiązania dla polskiej gospodarki oraz przyczyniają się do rozwoju społecznego.

Przeczytaj teraz

Alab realizuje pilotaż badania molekularnego HPV-DNA

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 14.01.2022

Alab Plus wspólnie z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim w Siedlcach został wybrany, w wyniku postępowania konkursowego, do realizacji pilotażu zastosowania badania molekularnego w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (HPV-HR) jako nowego testu przesiewowego w profilaktyce raka szyjki macicy w Polsce.

Celem pilotażu jest ocena i porównanie skuteczności testu w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego oraz badania cytologicznego w wykrywaniu zmian przedrakowych i raka szyjki macicy.

Grupa Alab na potrzeby pilotażu będzie wykonywać badania cytologiczne, badania w kierunku oznaczenia DNA HPV-HR oraz badania histopatologiczne.

Czytaj także: Diagnostyka: 2 miliony badań w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS>>>

-Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w tak prestiżowym projekcie i wierzymy, że nasz udział przyczyni się do wypracowania optymalnej strategii, która w przyszłości pozwoli na znaczące ograniczenie zachorowalności kobiet na raka szyjki macicy i wypracowanie efektywnej profilaktyki dla każdej Polki – mówi Magdalena Popławska-Barlik, koordynator pilotażu w Alab Plus.

W całym kraju podejmowane są akcje profilaktyczne i edukacyjne, aby zapobiec wysokiej śmiertelności z powodu raka szyjki macicy. Inicjatywa bezpłatnych przesiewowych badań w ramach pilotażu dotyczy kobiet w wieku 30-59 lat, które w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie miały wykonanego badania cytologicznego.

Grupa Alab to ogólnopolska sieć medycznych laboratoriów diagnostycznych. Jest częścią europejskiej sieci placówek skoncentrowanych wokół laboratorium Limbach z główną siedzibą w Heidelbergu. Posiada 80 laboratoriów oraz ponad 400 punktów pobrań na terenie całego kraju.

Czytaj także: Alab rozwija sieć placówek >>>

Przeczytaj teraz

Lublin: nowe świadczenia w Żagiel-Med

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 14.01.2022

Przychodnia Żagiel-Med, działająca przy ulicy Onyksowej 2 w Lublinie, otworzyła nową poradnię, w której konsultacji udziela specjalista w zakresie chorób płuc dzieci. Konsultacje oferowane w poradni są komercyjne.

Przychodnia Żagiel-Med przy ulicy Onyksowej działa od września 2021 roku. Zajmuje pomieszczenia o powierzchni 600 mkw.

Przeniosły się tutaj poradnie wcześniej funkcjonujące w przychodniach Żagiel Med przy ulicy Zana i Onyksowej 12, które zajmują obecnie lepiej wyposażone i nowocześniejsze gabinety. W nowej siedzibie możliwe jest także rozszerzenie zakresu oferowanych usług.

Placówka oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacje specjalistyczne. Można tutaj wykonać badanie USG oraz skorzystać z szerokiego zakresu świadczeń stomatologicznych, zarówno w ramach NFZ jak i komercyjnie.

Żagiel Med prowadzi w Lublinie także szpital przy ulicy Tetmajera 21, który działa we własnym 5-kondygnacyjnym budynku o łącznej powierzchni 3,3 tys. mkw. Szpital posiada 36 łóżek dla pacjentów i dwie sale operacyjne, funkcjonuje w formule otwartej, bez wyodrębnionych fizycznie oddziałów. Wykonywane są tutaj zabiegi w zakresie chirurgii bariatrycznej, chirurgii naczyniowej, chirurgii plastycznej, ortopedii, ginekologii, otolaryngologii, urologii, neurologii, neurochirurgii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej.

Czytaj także: Żagiel Med: największa prywatna inwestycja w zdrowie na Lubelszczyźnie >>>

W budynku zlokalizowana jest również WSPR z trzema karetkami wyjazdowymi oraz własna centralna sterylizatornia świadcząca usługi na rzecz szpitala oraz dla około 20 zewnętrznych jednostek medycznych, w tym dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, Straży Pożarnej czy Policji. Przy szpitalu działa przychodnia.

Spółka Żagiel Med należy do Lubelskiej Grupy Kapitałowej Żagiel.

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Ogrodowa rozszerza ofertę badań

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 14.01.2022

Centrum Medyczne Ogrodowa ze Skierniewic rozszerzyło ofertę świadczeń o specjalistyczną diagnostykę dla najmłodszych pacjentów, czyli USG dzieci oraz USG przezciemiączkowe. Badania są komercyjne.

Pracownia diagnostyki obrazowej w Centrum Medycznym Ogrodowa oferuje także wykonywanie badań USG jamy brzusznej, węzłów chłonnych, piersi, tarczycy, narządu ruchu, echo serca (także u dzieci i noworodków) oraz badanie USG doppler.

Centrum Medyczne Ogrodowa oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacje specjalistyczne zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

W ofercie placówki są świadczenia w zakresie stomatologii, medycyny estetycznej a także diagnostyka laboratoryjna. Prowadzone są badania kliniczne.

Czytaj także: Diagnostyka: 2 miliony badań w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS >>>

Centrum Ogrodowa działa od 2013 roku. Zlokalizowane jest w centrum miasta przy ulicy Ogrodowej 21/23 w budynku o powierzchni około 11000 mkw (część medyczna zajmuje około 900 mkw).  W budynku działa też apteka.

Właścicielem placówki jest lekarz Grzegorz Kania, prowadzący także sieć przychodni zlokalizowanych w sąsiednich miejscowościach – w Makowie, Bolimowie, Łowiczu oraz drugą placówkę w Skierniewicach – na osiedlu Zadębie.

Przeczytaj teraz

Chorzów: Severux współpracuje ze szpitalem klinicznym

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 14.01.2022

Centrum Medyczne Severux z Chorzowa rozpoczęło współprace z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu w zakresie realizacji projektu, którego celem jest poprawa wyleczalności raka płuca w mikroregionie śląskim.

Jest to projekt dofinansowany ze środków unijnych, a jego realizacja potrwa do 30 listopada 2023 roku.

W ramach projektu wykonywane są badania obrazowe płuc za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej.

Celem programu jest zwiększenie społecznej świadomości dotyczącej nowotworów płuc oraz poprawa ich wykrywalności na wczesnym etapie. Organizatorzy kampanii działają na rzecz zwiększenia dostępności niskodawkowej tomografii komputerowej dla osób znajdujących się w grupie ryzyka.

Centrum Medyczne Severux powstało w roku 2019. Oferuje świadczenia w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz konsultacje specjalistyczne.

Czytaj także: Diagnostyka: 2 miliony badań w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS >>>

Główną specjalizacją centrum jest diagnostyka obrazowa, szczególnie badania układu mięśniowo-szkieletowego.

Działa tutaj pracownia USG, przyjmują specjaliście w zakresie reumatologii, endokrynologii, kardiologii, dermatologii, ginekologii, ortopedii. Można skorzystać z porad dietetyka, z zabiegów fizjoterapeutycznych oraz w zakresie medycyny estetycznej, a także ze świadczeń medycyny sportowej.

W centrum wykonywane są badania ultrasonograficzne, a w ramach współpracy z innymi placówkami (takimi jak sieć pracowni firmy Tomma) specjaliści z Centrum Severux oceniają i opisują badania obrazowe – RTG, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Severux mieści się przy ulicy Katowickiej 157, na parterze nowo wybudowanego budynku.

Placówkę prowadzi Severux sp. z p.o., jej wspólnikami są – Jarosław Maczuch, Jarosław Skupiński, i Wojciech Wawrzynek, lekarze radiolodzy oraz Wojciech Maczuch, którzy tworzą również zarząd spółki.

Przeczytaj teraz

Kraków: nowa poradnia w CM Prokocim

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 14.01.2022

Centrum Medyczne Prokocim z Krakowa uruchomiło na początku stycznia 2022 roku nową poradnię, która oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. W poradni przyjmują lekarze rodzinni oraz lekarz pediatra.

Centrum Medyczne Prokocim otwarte została na początku roku 2020. Działa przy ulicy Dygasińskiego 2d, w nowym budynku, w którym zlokalizowane są także inne placówki medyczne.

Oprócz podstawowej opieki zdrowotnej oferuje komercyjne konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne oraz drobne zabiegi.

Czytaj także: Lublin: nowe świadczenia w Żagiel-Med >>>

W placówce działają między innymi poradnie – flebologiczna, immunologiczna, ginekologiczna, gastrologiczna, neurologiczna, psychiatryczna, psychologiczna czy chirurgii plastycznej,

Wśród dostępnych procedur są między innymi biopsje, zabiegi w zakresie urologii, chirurgii czy dermatologii. W ramach diagnostyki wykonywane są badania USG, EKG i rektoskopia.

Centrum Medyczne Prokocim zatrudnia lekarzy na co dzień pracujących między innymi w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Dietla, czy Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Przeczytaj teraz