Połączenie spółek z grupy Affidea w Polsce

0
832


Zarząd spółki Affidea Onkoterapia sp. z o.o. poinformował, że 31 lipca 2017 roku nastąpiło połączenie z Affidea Inwestycje sp. z o.o. Połączenie nastąpiło przez przejęcie drugiej ze spółek przez Affidea Onkoterapia.

Połączenia dokonano w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, czyli  poprzez przejęcie całego majątku spółki Affidea Inwestycje przez spółkę Affidea Onkoterapia. W konsekwencji, zgodnie z art. 494 Kodeksu spółek handlowych, we wszystkie  prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących lub związanych z prowadzoną przez Affidea Inwestycje działalnością, z mocy prawa wstąpiła Affidea Onkoterapia.

Firma Affidea (dawniej Euromedic) jest jednym z największych inwestorów i świadczeniodawców usług w  ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Europie. W 179 centrach medycznych, będących wyłączną własnością firmy, zapewnia badania diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej oraz usługi z zakresu radioterapii onkologicznej. Dostarcza również zdalną diagnostykę, oferując wielomodułowe usługi z zakresu teleradiologii.

Firma zatrudnia prawie 6 000 specjalistów medycznych. Posiada centra na Węgrzech, w Rumunii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Grecji, we Włoszech, w Turcji, Czechach, Portugalii, Bułgarii, Szwajcarii, Irlandii oraz na Litwie. W Polsce firma Affidea obecna jest od 2000 roku.