Połączenie spółek z grupy Affidea w Polsce

0
180


Zarządy spółek Affidea sp. z o.o. oraz Euromedic International Polska sp. z o.o. podjęły decyzję o połączeniu i w dniu 30 października 2017 roku uzgodniły, przyjęły i podpisały plan połączenia.

Połączenie odbędzie się poprzez przeniesienie całego majątku spółki Euromedic International Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spółkę Affidea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Firma Affidea  jest jednym z największych inwestorów i świadczeniodawców usług w  ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Europie. W 179 centrach medycznych, będących wyłączną własnością firmy, zapewnia badania diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej oraz usługi z zakresu radioterapii onkologicznej. Dostarcza również zdalną diagnostykę, oferując wielomodułowe usługi z zakresu teleradiologii.

Firma zatrudnia prawie 6 000 specjalistów medycznych. Posiada centra na Węgrzech, w Rumunii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Grecji, we Włoszech, w Turcji, Czechach, Portugalii, Bułgarii, Szwajcarii, Irlandii oraz na Litwie.