Połączenie spółek z grupy Affidea w Polsce

0
870

Affidea poinformowała o podjęciu decyzji o połączeniu ze spółkami zależnymi, które nastąpi poprzez przejęcie tych spółek. Celem połączenia jest optymalizacja i uproszczenie struktury właścicielskiej.

Decyzja dotyczy spółek: Affidea Nu-Medic sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Diagnostyka Obrazowa Guz i Król sp. z o.o.  z siedzibą w Rzeszowie, Diagnostyka Obrazowa Guz i Ramotowski z siedzibą w Niechobrzu oraz Radiologica-Rzeszów Pytlewski&Ryterski sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.

Połączenie odbędzie się poprzez przeniesienie całego majątku tych spółek na spółkę Affidea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Udziałowcem tych spółek jest Affidea.

Firma Affidea (dawniej Euromedic) jest jednym z największych inwestorów i świadczeniodawców usług w  ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Europie. W 179 centrach medycznych, będących wyłączną własnością firmy, zapewnia badania diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej oraz usługi z zakresu radioterapii onkologicznej. Dostarcza również zdalną diagnostykę, oferując wielomodułowe usługi z zakresu teleradiologii.

Firma zatrudnia blisko 6 000 specjalistów medycznych. Posiada centra na Węgrzech, w Rumunii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Grecji, we Włoszech, w Turcji, Czechach, Portugalii, Bułgarii, Szwajcarii, Irlandii oraz na Litwie. W Polsce firma Affidea obecna jest od 2000 roku.