Polanica: powstał Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci

0
909


W Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. w Polanicy-Zdroju uruchomiony został Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego. Usługi oferowane przez Ośrodek są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Placówka oferuje rehabilitację dla dzieci do 7 roku życia z zaburzeniami wieku rozwojowego oraz dla dzieci od 8 do 18 roku życia z zaburzeniami wieku rozwojowego, a po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych ( dotyczących upośledzonych w stopniu głębokim) do ukończenia 25 roku życia.

Od stycznia 2013 roku w Centrum uruchomione zostały także usługi komercyjne na oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej i na oddziale okulistycznym oraz w instytucie laparoskopii ginekologicznej.

Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju prowadzi 14 oddziałów szpitalnych, w tym między innymi oddział chirurgii plastycznej, oferujący zabiegi rekonstrukcyjne po zabiegach onkologicznych, oraz dzienny oddział chemioterapii, a także SOR i stację dializ, poradnie specjalistyczne, zakłady diagnostyczne i zakład rehabilitacji. Od sierpnia 2012 roku funkcjonuje tutaj Oddział Medycyny Paliatywnej. Na terenie Centrum działa też Sudeckie Centrum kardiologiczno-angiologiczne, prowadzone przez Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca.

Kontrakt placówki z NFZ na rok 2013 ma wartość ponad 50 mln zł. Na rehabilitację dzienną dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego jest przeznaczone 658 361,58 zł.Placówka oferuje także  usługi komercyjne, także dla pacjentów z zagranicy, oraz odpłatne pobyty rehabilitacyjno-wypoczynkowe dla seniorów.

Pod koniec 2012 roku Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju zostało przekształcone w spółkę akcyjną. Całość akcji spółki posiada Skarb Państwa, a podmiotem tworzącym Centrum jest Minister Zdrowia.