Polisy zdrowotne z Lux Med Ubezpieczenia

0
1008

Oddział szwedzkiego towarzystwa LMG Försäkrings AB funkcjonujący pod nazwą Lux Med Ubezpieczenia rozpoczął już działalność operacyjną. Oferta ubezpieczeń jest kolejną formą finansowania opieki medycznej, którą mogą wybrać pacjenci.

Tak jak dotychczas, w ofercie Grupy Lux Med ważną rolę będą odgrywały abonamenty medyczne dla klientów korporacyjnych – rozwijana latami wokół medycyny pracy oferta Pracowniczych Programów Zdrowotnych jest dzisiaj istotnym elementem polskiego systemu opieki zdrowotnej. Pacjenci Grupy mają również możliwość korzystania z tzw. usług fee for service (opłacanych każdorazowo za poszczególne wizyty), a także leczenia w ramach kontraktu z NFZ.

Grupa Lux Med swoją działalność ubezpieczeniową rozpoczyna od ubezpieczeń grupowych, których podstawą jest ubezpieczenie ambulatoryjne. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie kosztów leczenia szpitalnego czy ubezpieczenie w razie poważnego zachorowania oferowane są w formie dodatkowej umowy do ubezpieczenia ambulatoryjnego.

Wejście na rynek ubezpieczeń zdrowotnych jest naturalnym uzupełnieniem naszej oferty wynikającym z ewolucji polskiego rynku opieki medycznej. Działalność ubezpieczeniowa jest odpowiedzią na potrzeby pacjentów. Przykład leczenia szpitalnego pokazuje, że są obszary rynku, które potrzebują dodatkowej formy finansowania. Dlatego docelowo w naszej ofercie znajdą się ubezpieczenia – zarówno dla klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych – które pacjenci będą mogli wykorzystywać również jako komplementarne do abonamentów medycznych. Tym samym pacjent, który jest już objęty opieką medyczną na podstawie abonamentu, będzie mógł wykupić np. ubezpieczenie szpitalne. Uruchomione dziś ubezpieczenia grupowe są pierwszym etapem rozwoju naszej oferty. Dając klientom możliwość wyboru pomiędzy różnymi usługami, działamy z korzyścią dla pacjentów – mówi Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy Lux Med.

Dyrektorem Zarządzającym towarzystwa ubezpieczeniowego LMG Försäkrings AB jest Anna Rulkiewicz. Jednocześnie Anna Rulkiewicz pełni funkcję Dyrektora Generalnego Oddziału LMG Försäkrings AB w Polsce, działającego pod nazwą Lux Med Ubezpieczenia. Dyrektorem Zarządzającym Oddziału LMG Försäkrings AB w Polsce jest Aniela Schreyner. Zarówno Anna Rulkiewicz, jak i Aniela Schreyner mają bogate doświadczenie w pracy w sektorze ubezpieczeń.
Anna Rulkiewicz przez wiele lat odnosiła sukcesy na wysokich menedżerskich stanowiskach wiodących instytucji ubezpieczeniowych w Polsce, a od 2007 roku pełni funkcję Prezesa Grupy Lux Med. Aniela Schreyner związana jest z branżą ubezpieczeniową od 1997 roku, pełniąc w tym czasie obowiązki m.in. Prezesa Zarządu Inter Polska S.A. oraz Inter Życie Polska S.A. Połączenie doświadczeń lidera rynku prywatnych usług medycznych z ofertą ubezpieczeniową gwarantuje pacjentom możliwość wyboru dogodnej formy finansowania kompleksowej opieki zdrowotnej zapewnianej w ramach jednej Grupy.